IG&D Doetinchem

Login

Nieuws

Informatiebronnen Coronavirus

Belangrijke verwijzingen van de verschillende informatiebronnen over de Coronavirus.

Lees meer...

Omgevingswet

In de onderstaande animatie is meer informatie over de Omgevingswet te vinden.
Lees meer...

IG&D Bedrijvig Doetinchem | Nieuwsbrief 27 mei

Resultaten ONDERNEMERSPANEL Gelderland
Om gericht ondersteuning aan bedrijven te kunnen bieden, is het van belang inzage te hebben in (de ontwikkeling) van de stand van zaken bij het bedrijfsleven, de behoefte aan hulpmaatregelen en de wijze waarop dit op dit moment geboden hulpmaatregelen worden ontvangen. Door een aantal organisaties is daarom het initiatief genomen een ondernemerspanel te organiseren onder ondernemers in Gelderland. De groep bestaat zowel uit ZP-ers als uit ondernemers met medewerkers, zowel vanuit het MKB als vanuit de winkeliers, horeca etc. In totaal hebben 1304 ondernemers het panel ingevuld.
Lees meer...

Regionale handleiding Covid19

  • Een aanvulling op de maatregelen van het RIVM en de brancheprotocollen
  • Om zo bedrijven binnen de Achterhoek meer duidelijkheid te geven
  • Over wat je kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht
  • Gebaseerd op Naoberschap en verantwoordelijkheidsbesef naar elkaar
  • Met een intelligente voorwaartse beweging
Lees meer...

Gevolgen coronacrisis voor ondernemers in Gelderland Resultaten ondernemerspanel | 1-meting

Als bijlage hebben we de rapportage van het eerste Gelderse corona-ondernemerspanel toegevoegd, een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en de provincie Gelderland. Deze rapportage is de eerste in een reeks van drie panelonderzoeken. Voor en na de zomer volgt een herhaling hiervan. Het panel is opgezet met als doel input op te halen om (lokale) overheid te informeren over de behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen, die ondernemers, en daarmee de economie in Gelderland, ondersteunen.
Lees meer...

De gemeente Doetinchem is er voor haar ondernemers.

Het zijn bijzondere tijden die ons allemaal diep raken. Persoonlijk maar zeker ook economisch.
Graag willen wij onze waardering uitspreken. Onze waardering voor hoe hard er doorgewerkt wordt in de bedrijven waar dat kan.

En onze waardering voor die stil zijn komen te liggen en die op allerlei manieren proberen het hoofd boven water te houden en met nieuwe ideeën komen om straks weer verder te kunnen.
Wij hebben in onze gemeente, met elkaar, een solide stabiel bedrijfsleven. Daar hechten we een groot belang aan.

Lees meer...

Maatregelen voor ondernemers Nederland vs Duitsland (24-04-2020)

Vanuit de Nederlandse en Duitse overheid zijn in het kader van de Corona crisis verschillende maatregelen beschikbaar.

Lees meer...

Coronavirus: Hoe worden ondernemers geholpen? (17 maart 2020)

Samen de schouders eronder zetten. Dat is het enige wat erop zit nu er zo ontzettend veel gevraagd wordt van de zorg en eigenlijk van alle Nederlanders. Met die gedachte zijn veel bedrijven vanochtend aan de slag gegaan, na de drastische maatregelen die gisteravond werden aangekondigd door het kabinet. Met name de horeca krijgt nu harde klappen, maar ook veel andere sectoren, zoals de reisbranche, hebben het zeer zwaar. Niet voor niets hebben inmiddels ruim 20.000 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd.

Lees meer...

Doetinchem wil uitgroeien tot "Toplocatie Oost"

De gemeente Doetinchem wil in de komende jaren haar economische positie in de regio verder verstevigen. ‘De kracht van de Doetinchemse economie is de diversiteit aan bedrijvigheid in onze gemeente’, aldus wethouder Economische Zaken Maureen Sluiter. ‘Wij zijn een evenwichtige en stabiele bedrijventerreinstad met veel small giants. Tegelijkertijd zien we bij lokale ondernemers veel behoefte aan groei en uitbreiding. Daarom is het nu een goed moment om als gemeente de blik naar buiten te verleggen.’

Lees meer...

Informa nieuwsbrief: editie coronavirus

Onderstaand treft u ‘Informa nieuwsbrief – editie coronavirus’ aan die wij van onze accountant mochten ontvangen met tips, aandachtspunten en informatiebronnen die wij u niet willen onthouden. Vanzelfsprekend kunt u met vragen ook terecht bij andere leden (fiscaal en juridisch) van IG&D Bedrijvig Doetinchem.


IG&D Bedrijvig Doetinchem


Het coronavirus: wat betekent dit voor uw onderneming?
Hoe kunt u de schade beperken?
Welke maatregelen neemt het kabinet om het leed te verzachten?
Hieronder hebben wij beknopt een aantal aandachtspunten uiteengezet. 

Lees meer...

Maatregelen Banken

Nederlandse banken in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Dat meldt de Nederlandse Verenging van Banken. 


Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen.


 

Lees meer...

Nieuwsbrief IG&D | Coronavirus

Het kabinet maakt tientallen miljarden vrij om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden, onder andere door:

- Arbeidstijdverkorting: de overheid neemt 90% van het salaris over.
- Bedrijven hoeven de komende 3 maanden nog geen belasting te betalen.
- Half jaar uitstel van aflossing voor leningen kleine ondernemers.
- Instelling noodloket waar zwaarst getroffen bedrijven direct € 4.000 ontvangen

Lees meer...

Achterhoekverbindt.nl

De uitbraak van het coronavirus houdt Nederland sinds enkele weken in zijn greep. De impact van het virus op de Achterhoekse industrie is groot. Héél groot. Bedrijven zetten alles op alles om hun processen, productie en dienstverlening te laten doordraaien. En dit is ook nodig, want uitgerekend het Achterhoekse bedrijfsleven vervult een belangrijke rol in deze tijden. Zo zijn wij een belangrijke schakel bij de productie van voedsel en de machines hiervoor. We leveren essentiële onderdelen en technische hulpmiddelen voor de zorgsector. En we zijn van doorslaggevend belang voor de ICT-sector zodat men thuis kan werken.


 

Lees meer...