IG&D Doetinchem

Login

Uitnodiging informatiebijeenkomst RES Achterhoek

“Denk mee over de productie van duurzame energie in de Achterhoek op dinsdag 10 maart a.s. !”


Samen met u en andere belangrijke partijen willen we de lange termijn strategie voor het produceren van duurzame energie in de Achterhoek vormgeven. Daar krijgt ook uw organisatie vroeg of laat mee te maken, zowel direct als indirect. Pak daarom nu al de regie en denk mee!

Ik nodig u daarom graag uit om uw ideeën en mening te delen tijdens een interactieve werkbijeenkomst op: 
Dinsdag 10 maart 2020 Inloop: 12:30, start programma 13.00
Afhankelijk van het definitieve programma is de bijeenkomst mogelijk korter.
Locatie wordt nader bekend gemaakt
Bij binnenkomst staat de koffie, thee en lunch voor u klaar.

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden meegenomen in de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek waarvan onze regio op 1 juni a.s. een eerste conceptversie bij het Rijk moet indienen.


Wat is de RES?
De RES is een uitvoeringsinstrument waarmee het landelijke klimaatakkoord (juni 2019) nader wordt ingevuld voor de regio. Centraal staan hierbij de thema’s (duurzame) elektriciteit en warmte voor de gebouwde omgeving. De regio Achterhoek is een van de 30 regio’s in Nederland die een RES moet indienen. Samen zijn de regio's verantwoordelijk om in 2030 35 TerraWattuur aan schone energie op land op te wekken.


In de RES wordt voor de langere termijn gaat bepaald hoe de regio Achterhoek in haar duurzame energie gaat voorzien. En daarmee ook hoe de Achterhoek er in de toekomst uit gaat zien. De tijdshorizon reikt tot ver na 2030. De strategie ‘gaat ergens over’.


De RES is een product van en opgesteld door de acht Achterhoekse gemeenten, waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en netbeheerder Liander. Deze partijen werken nauw samen met veel stakeholders om een gedragen Regionale Energiestrategie tot stand te brengen. Bekijk hier een animatie met uitleg over de RES >


RES Achterhoek
De Achterhoek heeft een gunstige uitgangspositie voor de RES. De eigen, al bestaande energie uitvoeringsagenda legt een stevige basis voor de ontwikkeling van een lange termijn energiestrategie.
Het motto voor de opstelling van de RES is dan ook ‘Voortbouwen op’. Samenwerking was, is, en blijft de standaard. Daarom is uw inbreng ook zo van belang.


Meer over de bijeenkomst
Het wordt een interactieve sessie waar veel ruimte is voor uw inbreng. Voor de begeleiding van deze en volgende sessies is de bureaucombinatie HNS – Bugel-Hajema – Overmorgen ingeschakeld. In deze sessies worden ruimtelijke analysis verricht om de mogelijkheden van duurzame energie te onderzoeken. De aandacht gaat hierbij ook uit naar kansen om de productie van duurzame energie te koppelen aan andere gebiedsvraagstukken om zo te zoeken naar integrale aanpakken.


Het definitieve programma van de bijeenkomst volgt na uw aanmelding. Aanmelden kan via jeroen.hut@bendergroep.nl. Kent u andere belangrijke partijen voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Stuur deze uitnodiging dan gerust door naar het voorgaande e-mailadres. Bent u niet in gelegenheid om te komen, maar wilt u wel op de hoogte gehouden worden? Meld u dan ook voor de nieuwsbrief via deze link.


U kunt ons ondertussen altijd bereiken voor vragen of opmerkingen via het e-mailadres F.Duenk@8rhk.nl of te bellen naar +31 (0)6 39 19 57 08.


Ik hoop u op dinsdag 10 maart te ontmoeten.


Met vriendelijke groeten,


Frank Duenk


Programmaleider Regionale energiestrategie Achterhoek