IG&D Doetinchem

Login

Gevolgen coronacrisis voor ondernemers in Gelderland Resultaten ondernemerspanel | 1-meting

Als bijlage hebben we de rapportage van het eerste Gelderse corona-ondernemerspanel toegevoegd, een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en de provincie Gelderland. Deze rapportage is de eerste in een reeks van drie panelonderzoeken. Voor en na de zomer volgt een herhaling hiervan. Het panel is opgezet met als doel input op te halen om (lokale) overheid te informeren over de behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen, die ondernemers, en daarmee de economie in Gelderland, ondersteunen.
De coronacrisis raakt ons allemaal en zal hoogstwaarschijnlijk nog langdurige effecten hebben. In het onderzoek is daarom een breed pakket aan vragen meegenomen over onder andere de impact van de coronacrisis op de omzet en werkgelegenheid van Gelderse ondernemingen, maar ook over de geboden en gewenste hulpmaatregelen.

Naast de resultaten van het onderzoek zijn ook enkele voorbeelden toegevoegd vanuit ondernemers. Deze kwamen naar voren tijdens het online gesprek op 8 mei 2020 tussen Gelderse ondernemers en gedeputeerden Christianne van der Wal en Peter Kerris.

Ondernemers maken zware tijden door. Dat is evident. Door helder in kaart te brengen wat hun behoefte is, zijn wij beter in staat gerichte acties te nemen, die de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en de Gelderse samenleving ten goede komen. Wij danken jullie van harte voor het meedoen en roepen eenieder op om aan de slag te gaan met de aanbevelingen.