IG&D Doetinchem

Login

We staan kort voor de kerstperiode van een zeer bewogen en bijzonder jaar 2020.

“Wakker in een vreemde wereld” zong de band de Dijk al in 1987, en inderdaad, de komst van het Coronavirus aan het begin van dit jaar en de door de regering vanaf medio maart afgekondigde maatregelen hebben enorme impact gehad op de samenleving, de mensen, en de ondernemers. Sinds 14 december j.l. is zelfs een totale Lock-down afgekondigd, die tot medio januari 2021 zal duren.
IG&D bedrijvig Doetinchem heeft in 2020, daar waar mogelijk, ondersteuning geboden en kennis ingezet om de belangen van de leden te behartigen. We hebben middels belrondes actief contact gezocht met de leden, we hebben veel informatie gedeeld via nieuwsbrieven en de website.
We zijn erg blij met de lancering van de IG&D App, om daarmee de communicatie met, maar ook tussen de leden onderling te optimaliseren. Wij hopen dat u daar allen gebruik van gaat maken.

Fysieke bijeenkomsten waren helaas maar beperkt mogelijk, een noviteit was voor ons de digitale ledenvergadering op 7 december j.l. Corona heeft daarentegen ook veel energie losgemaakt bij ondernemers, het creatief inspelen op hetgeen nog wel mogelijk is, digitale toepassingen in combinatie met (deels) thuiswerken. En ook andere uitdagingen, zoals invullen arbeidsplaatsen, onderwijs, stage en innovatie hebben onveranderd veel aandacht gehad, dat is wel gebleken uit de vele (ook digitale) activiteiten.

We kunnen echter ook vaststellen, dat ondanks de diverse steunmaatregelen (zoals N.O.W) van de overheid, de financiële gevolgen van deze crisis voor veel bedrijven erg groot is. Bedrijven hebben ingeteerd op hun financiële reserve, of maken zich zorgen over hun orderportefeuille. Kortom: we geraakten in het jaar 2020 in een vreemde wereld, die we misschien wel zo snel mogelijk achter ons willen laten, maar terug blijven kijken brengt ons allen ook niet verder.

‘Ruimte voor verbinding is het thema van IG&D op basis waarvan wij onze activiteiten, gebaseerd op de drie bekende pijlers, willen uitvoeren. We hopen dan ook in het jaar 2021, dat het, met de komst van een vaccin, weer mogelijk zal zijn elkaar fysiek te ontmoeten, elkaar weer “in de ogen” te kunnen kijken. Daarnaast staan voor het jaar 2021 diverse bijeenkomsten en activiteiten gepland, waarbij dit deels ook digitaal zal worden georganiseerd, op basis van thema of doelgroep. En niet te vergeten de Open Bedrijven dag in oktober 2021.
Genoeg om naar uit te kijken, samen de schouders er onder te zetten, en ondernemers te steunen om uit deze crisis te komen.

Namens het bestuur van IG&D Bedrijvig Doetinchem wens ik u fijne kerstdagen en een plezierige jaarwisseling toe.

In de 1e week van het jaar 2021 zullen wij ons melden bij de leden en dan verder vooruitkijken naar het jaar 2021.

Jan Garretsen
Voorzitter IG&D Bedrijvig Doetinchem