IG&D Doetinchem

Login

Watt je moet weten over de Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken.
Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

WATTjemoetweten.nl
Om ondernemers te ondersteunen in het voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing, is de campagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. MKB-Nederland en VNO-NCW werken aan deze campagne samen met 55 branche- en regionale organisaties. Op WATTjemoetweten.nl check je of jij onder de informatieplicht valt, vind je stappenplannen en checklists en bijeenkomsten in jouw branche of regio. 

WATT en waarom?
De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat mkb-bedrijven bewuster omgaan met energie. Net als alle inwoners kunnen zij hun steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het mooie is, dat veel van die energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Je investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering. Dat scheelt!

WATT moet ik ermee?
In het eLoket van RVO kun je de door jou uitgevoerde energiemaatregelen rapporteren. Let op: vóór 1 juli moet jouw rapportage binnen zijn! Om je hier in te ondersteunen, heeft RVO een handig stappenplan opgesteld: het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing. Wanneer je dit volgt, weet je direct of de Informatieplicht ook op jouw bedrijf van toepassing is en wat je daartoe moet ondernemen.


Voor vragen over de Informatieplicht en het eLoket neemt u contact op met de helpdesk van RVO. Tel. 088 - 042 42 42


WATT nu?
Het belangrijkste is dat je je nu vast voorbereidt, want 1 juli nadert snel! Voor een antwoord op veel gestelde vragen, het Stappenplan Informatieplicht, de aangesloten partnerorganisaties en heel veel informatie ga je naar: WATTjemoetweten.nl


Communicatietoolkit voor ondernemersverenigingen
Ook voor branche- en regionale ondernemersverenigingen die nog geen partner zijn in dit project over de informatieplicht, staat op wattjemoetweten.nl een toolkit beschikbaar met daarin verschillende communicatiematerialen om ondernemers te informeren. U kunt hier vrij gebruik van maken en we verzoeken u ook vriendelijk om deze mail te verspreiden in uw netwerk. 


Voor meer informatie over het gebruik van de toolkit of deze campagne neemt u contact op met: 


Wayra Kowsoleea
projectleider MKB-Nederland
kowsoleea@vnoncw-mkb.nl

Ledenbijeenkomsten
Bedrijfsbezoek donderdag 19 maart 2020
Algemene ledenvergadering dinsdag 19 mei 2020
Algemene ledenvergadering. dinsdag 19 mei 2020
Haring Party donderdag 18 juni 2020
Vakantieborrel woensdag 15 juli 2020
Ledenbijeenkomst en wildbuffet. dinsdag 17 november 2020