IG&D Doetinchem

Login

Wat gaan we doen in 2020? NWS 8RHK ambassadeurs

Ministerie EZK sluit MKB-deal met Achterhoek
De Achterhoek sluit een MKB-deal met het Rijk; een belangrijke en gewilde ondersteuning vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het midden- en kleinbedrijf. De MKB-deal richt zich op het verhogen van de arbeidsproductiviteit van minimaal 5% (binnen twee jaar) bij 100 Achterhoekse bedrijven.

Succesvolle Talententuin 2019
Met de deelname van 100 bedrijven en het bezoek van meer dan 1400 jongeren is de Talententuin editie 2019 zeer succesvol te noemen. SmartHub Achterhoek was dit jaar uiteraard ook weer aanwezig met een opvallende stand om de kansen in de Achterhoek aan al het jonge talent te laten zien. Jongeren van onder andere het Graafschap College, ROC Rijn IJssel, Saxion en de HAN hebben kennisgemaakt met het grote aanbod van bedrijven in de Achterhoek, de SmartHub vacatureportal. In de wervelwindcabine bij de SmartHub stand maakten studenten kans op een Meet & Greet met één van de directeuren van de 160 aangesloten SmartHub organisaties.


Naast studenten hebben we dit jaar ook stagecoördinatoren kennis laten maken met SmartHub. 15 stage-coördinatoren van verschillende onderwijsinstellingen waren aanwezig tijdens een speciaal programma waarbij zij de kansen te zien kregen die de Achterhoek biedt.
Op naar de 2020 editie!

Studenten UVA doen onderzoek in de Achterhoek
Opgroeien in de Achterhoek: welke betekenis heeft binding aan plaats of streek voor het behoud of aantrekken van hoger opgeleide jongeren?
Vier studenten presenteren de resultaten van hun onderzoek onder leiding van Frans Thissen, gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam (afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies).

U bent hiervoor van harte welkom op 28 januari 2020 van 15.30 – 17.30 uur bij De Steck, Raadhuisstraat 25 in Doetinchem.
Bekijk het programma
Wilt u zich vooraf aanmelden?

Achttien 8RHK-projecten draaien of starten binnenkort
Benieuwd welke nieuwe projecten in de Achterhoek draaien vanuit 8RHK ambassadeurs, in veel gevallen door een impuls vanuit de Regio Deal Achterhoek? Op dit moment, eind 2019, zijn dat er achttien. Sommige lopen al, andere gaan nu van start! Lees hieronder een samenvatting.


Leefbare regio:
Een project voor het op grote schaal energieneutraal maken van woningen en een project dat veilig wonen voor ouderen mogelijk maakt met behulp van slimme techniek en sociale alarmering waardoor formele mantelzorg en thuiszorg worden ontlast (LeefSamen).

Productieve regio:
De projecten hebben te maken met het laagdrempelig verbinden van ondernemers en organisaties met studenten en onderwijs en het stimuleren en versnellen van innovatie, onder andere op het gebied van circulaire technologie. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Smart Business Center en Innovatiecentrum De Steck en via het project SmartHub development, waar de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers van Achterhoekse bedrijven en instellingen wordt gestimuleerd. Ook is er veel aandacht voor ‘open innovatie’ in meerdere sectoren, in de maakindustrie en daarbuiten, zoals circulaire economie en gezondheid, wonen en mobiliteit. Een bijzonder project is een training om zelf een 3D-printer te bouwen, om hiermee een community voor (jong) technisch talent te stimuleren.


Gekwalificeerde regio:
Hier draait nu een project voor een euregionale opleiding, het Grensland college, waar studenten een associate degree kunnen behalen. Het doel is werknemers te behouden en te werven.


Bereikbare regio:
Twee projecten: slim vervoer op maat (fijnmazige bereikbaarheid) en onderzoek naar de tweede fase N18: twee keer twee rijstroken, 100 km/u en ongelijkvloerse kruisingen, plus korte termijnmaatregelen om de doorstroming en de veiligheid op deze weg te verbeteren.


Schone regio:
Dit thema heeft zeven nieuwe projecten, onder andere op het gebied van circulair en toekomstbestendig ondernemen, natuurinclusieve- en diervriendelijke (kringloop)landbouw, kunstmestvrij verbouwen van gewassen en het opzetten van een living lab bij Zone.college: een zuiverende kas als alternatief voor traditionele rioolwaterzuivering. Ook zijn er diverse projecten die onderwijs, kennisontwikkeling en agro-innovatie stimuleren, zoals Innovatiecentrum de Marke, Groene kenniswerkplaats en Cikelregio, waar kleinschalige circulaire initiatieven regionaal worden gebundeld. Veel agro-bedrijven zijn betrokken bij al deze initiatieven en projecten.

Gezondste regio:
Project Achterhoek Rookvrij: voorkomen van (mee)roken, het stoppen van roken door alle inwoners van de Achterhoek is van start.

Achterhoek Raad stelt Uitvoeringsplan 2020 vast
De Achterhoek Raad was positief over het Uitvoeringsplan 2020 van de Achterhoek Board en heeft dit op 9 december unaniem vastgesteld. Ook nam de Achterhoek Raad drie moties aan:
Motie Achterhoek Alumni
Motie Onderzoek snelle fietsverbindingen
Motie Behoud twee volwaardige ziekenhuizen Achterhoek
U kunt de vergadering hier zijn geheel terugkijken.

Focuspunten per thema in 2020


Smart Werken & Innovatie:
Stimuleren van het startersklimaat, formeren/uitbouwen van kennis en businessclusters en behouden jongeren/ aantrekken arbeidskrachten.

Onderwijs & Arbeidsmarkt: Leven Lang Ontwikkelen en inclusieve arbeidsmarkt.


Mobiliteit & Bereikbaarheid: N18 tweede fase en A12, Regio Expres & grensoverschrijdend OV en fijnmazige bereikbaarheid


Wonen & Vastgoed: Kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad, passende nieuwe woningen en transformeren en slopen leegstaand vastgoed


Circulaire Economie & Energietransitie: Energie- en warmtetransitie, circulaire economie en vitaal buitengebied


Gezondste Regio: Preventie en zorginnovatie