IG&D Doetinchem

Login

Stevige lobby, MKB-Nederland met het kabinet

De afgelopen maanden heeft MKB-Nederland een stevige lobby gevoerd om in overleg met het kabinet maatregelen te treffen om de gevolgen van de Corona-crisis zoveel mogelijk te beperken. Onze voorzitter Jacco Vonhof heeft daarbij zowel voor als achter de schermen uw belangen behartigd. Hoewel de laatste versoepelingen de ondernemers enige lucht biedt houdt Corona de economie in Nederland nog steeds in de greep. Dit vraagt veel van ons allemaal. Ondernemers hebben het moeilijk in deze tijden van onzekerheid. Hierna gaat MKB Midden vooral in op de lokale en provinciale ontwikkelingen.

Regelingen en Corona-calculator
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de afgelopen maand met het kabinet goede afspraken kunnen maken. Inmiddels is er NOW-2 en ook de aanvragen TVL kunnen worden ingediend. Alle regelingen zijn te vinden op www.mkb.nl/corona Om het voor ondernemers makkelijker te maken hebben we de Corona Calculator ontwikkeld. Deze is inmiddels al door 100.000 ondernemers gebruikt. Op de site www.coronacalculator.nl kunt u laten uitrekenen wat de verschillende regelingen voor je onderneming betekenen. Zodra er nieuwe en aangepaste regelingen zijn dan wordt deze site meteen bijgewerkt en is dus altijd up-to-date.

Retail en horeca
De binnensteden en retail/horeca hebben het moeilijk. Het Retail Platform Overijssel heeft naar de gemeenten en provincie een Brandbrief gestuurd met een vijftal punten die aangepakt moeten worden. De brief is goed ontvangen en we hebben veel reacties gekregen. Samen met de Provincie Overijssel gaan we komen tot de Overijsselse Retailaanpak. Onderdelen zijn de transitie van binnensteden en kernen, beschikbaarheid van data en ook de versterking van ondernemerschap. De contouren hiervan zijn inmiddels besproken. In het najaar zal de Provincie Overijssel samen met het Retail Platform Overijssel de aanpak en de bijbehorende budgetten communiceren. Ook in de provincie Gelderland zijn we in gesprek om de transitie van binnensteden te ondersteunen. Ook hier staat de transitie van binnensteden centraal.

Ondernemerspeilingen Corona: Hoe staan de ondernemers ervoor?
De coronacrisis heeft grote impact op de ondernemers in de provincies. Om helder te krijgen wat het bedrijfsleven nodig heeft om de crisis door te komen en waar ze tegen aan lopen peilen we samen met provinciebesturen, MKB-Nederland Midden en andere partijen regelmatig de stand van zaken bij ondernemers. De resultaten die deze ondernemerspanels opleveren, dienen als input voor provinciale en gemeentelijke acties om de effecten van #COVID19 te overbruggen en de economie te herstellen. Denk aan voucherregelingen, verruiming vergunningen en uitstel betalingen. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste peilingen in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht bekend. De respons was hoog: maar liefst 8.000 ondernemers hebben meegedaan.

Conclusies
Uit de onderzoeken blijkt dat in alle sectoren er omzetdalingen zijn van meer dan 60% ten opzichte van 2019 door het wegvallen van orders. Door 10% van de ondernemingen wordt aangegeven dat de gevolgen van corona zo zwaar zijn dat ze tot een faillissement kunnen leiden. Krap een derde van de bedrijven heeft op dit moment een personeelsoverschot. In de drie provincies waar de eerste peiling is geweest stellen bedrijven investeringen uit, waardoor de hele keten in de problemen komt. Bijna 60% gebruikt een of meerdere steunregelingen. Opvallend is dat ruim 10% van de respondenten aangeeft te groeien en personeel aanneemt.

In Gelderland is de tweede peiling inmiddels van start gegaan. Volgende week gaat de tweede peiling in de provincie Utrecht van start. In Overijssel volgt de tweede peiling na de zomer. In Flevoland zal na de zomer de eerste peiling worden uitgezet.
 
Corona en de gemeenten
De afgelopen periode hebben de gemeenten de loketten voor de aanvragen van ondernemers ingericht. De ondernemers zijn blij met de snelheid van de uitvoering. Ook is er ondersteuning geboden bij de invulling van de 1,5 meter-economie. Zo langzamerhand komen we in een volgende fase terecht. Wat kunnen gemeenten doen om de ondernemers te ondersteunen.

Hieronder een aantal suggesties:
 
•           Heb oog voor laat cyclische sectoren (bouw en logistiek) en anticipeer op verwachte schade in het 3e en 4e kwartaal
•           Haal opdrachten en aanbestedingen naar voren en bied kansen voor innovatief en circulair ondernemerschap
•           Vergunningsaanvragen zo spoedig mogelijk afhandelen en denk dan ook aan het stikstof en PFAS-onderzoek
•           Retail in binnensteden en kernen heeft het moeilijk; ga ik gesprek met ondernemers en vastgoedeigenaren om een actuele visie op de retail te maken

De financiële positie van gemeenten staat onder druk door allerlei maatregelen die zijn genomen. Wij hebben daar begrip voor. Tegelijk dringen wij eropaan dat dit er niet toe leidt dat investeringen in sociaaleconomisch beleid achterwege blijven. De economie moet blijven draaien om de inkomsten van de gemeenten op peil te brengen.

MKB Ondernemerspanel
Geef je mening over zaken die jou als ondernemer raken. Juist in deze tijd is dat belangrijk. Het MKB Ondernemerspanel is in het leven geroepen voor ondernemers om hun stem te laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en andere actuele ondernemersthema’s. Wij horen graag welke kansen en uitdagingen jij ziet. Middels een korte enquête (3 min) meld je je aan voor dit panel. Zodra een relevant vraagstuk zich voordoet, nemen we contact met je op. Meld je hier aan voor het MKB Ondernemerspanel via www.mkbondernemerspanel.nl