IG&D Doetinchem

Login

Reconstructie Liemersweg

Reconstructie Liemersweg
IG&D wil de bereikbaarheid van ondernemers zoveel mogelijk garanderen. Daarom zijn wij in overleg met de projectleider van de gemeente Doetinchem. Wij houden u op de hoogte zodra er meer informatie bekend is. De ondernemers op de betreffende bedrijventerreinen krijgen vanuit het parkmanagement informatie, zodat zij tijdig kunnen anticiperen.

Van juli tot en met november 2019 worden er reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Liemersweg in Doetinchem. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande verhardinginclusief de fundering, het aanbrengen van nieuwe verhardinginclusief de fundering.
De uitvoering vindt gefaseerd plaats tussen de Europaweg en de bebouwde komgrens.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden wordt gemotoriseerd verkeer omgeleid. Het doorgaande fietsverkeer wordt veilig langs de werkzaamheden geleid. Nadere informatie over de omleidingen wordt voorafgaand aan de werkzaamheden op de gemeentepagina in het Doetinchems Vizier en www.buha.nl bekend gemaakt.
Medio mei 2019 informeren we u nader over de omleidingen, medio juli 2019 informeren we u over de fasering en de planning.