IG&D Doetinchem

Login

Privacy- en cookieverklaring

Privacy Statement
In dit Privacy Statement wordt toegelicht hoe de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt als lid, zich aanmeldt voor een van onze informatiebijeenkomsten, leverancier bent of anderszins geïnteresseerd bent in onze activiteiten en wij in dat kader beschikken over uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze relaties te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.


 


Type informatie die we verzamelen
We verzamelen bepaalde informatie van ondernemers, die zich aanmelden als lid van onze vereniging, bezoekers aan onze informatiebijeenkomsten, leveranciers van de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem en overige geïnteresseerden.


 


De meest voorkomende type informatie die we verzamelen zijn: voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, functie, emailadres, telefoonnummer, adres, postcode, branche, sector, bank- en gironummer van de betrokkene, foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging en gegevens met het oog op verrichten van betalingen zoals BTW gegevens en het KvK nummer.


 


De internetsite www.igddoetinchem.nl wordt beheerd door de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem. Bij het bezoeken van deze internetsite kunnen uw persoonsgegevens verzameld worden, zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (door click- en surfgedrag).


 


Hoe we deze informatie verzamelen
We verzamelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft tijdens:
- Het aanmelden als lid van onze vereniging
- Het aanmelden voor één van onze informatiebijeenkomsten


 


Persoonlijke informatie van u verkregen middels anderen
Over het algemeen verzamelen we de persoonlijke informatie via uzelf, echter in sommige gevallen verzamelen we gegevens die we verkregen hebben van andere partijen, namelijk:
a. Persoonsgegevens die wij van de organisatie hebben verkregen waar u werkzaam bent;
b. Persoonsgegevens, die wij van de parkmanagementorganisatie waaronder uw onderneming of de onderneming waar u werkzaam bent valt, hebben verkregen;
c. Financiële en transactie details verkregen van partijen die wij inhuren om werkzaamheden uit te voeren.


 


Verstrekking aan derden
De gegevens die aan ons zijn doorgegeven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een project waarbij de betrokkene partij is . Wij maken gebruik van een derde partij voor: administratieve en accountantswerkzaamheden, het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden, het uitvoeren van communicatiewerkzaamheden, het uitvoeren van organiserende werkzaamheden.


 


EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.


 


Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers van de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Administratieve doeleinden;
b. Voor het opstellen van communicatie-uitingen;
c. Vergaderingen;
d. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/offerte/project;
e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.


 


Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht. Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met de betrokkene aan te (kunnen) gaan. Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd/verwerkt worden: voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, telefoonnummer, emailadres, KvK-nummer, BTW nummer.


 


Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: ondernemers, stakeholders, mediacontacten en-/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van stakeholders, perscontacten en-/of geïnteresseerden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden in een project;
b. Informatieverstrekking in de vorm van mailingen over activiteiten van de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem;
c. Informatieverstrekking op de website van de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem;
d. Informatieverstrekking in de vorm van uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten;
e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.


 


Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de mondelinge toestemming of schriftelijke toestemming gegeven in het contact met de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem, dan wel een partij die namens haar optreedt, voorafgaand aan het verwerken van de persoonsgegevens. Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, telefoonnummer, emailadres, functie, woonplaats, adres, postcode, geslacht, categorie, sector en branche, gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributie.


 


Bewaartermijn
De vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op de grond van de wet vereist is. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.


 


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
a. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en documenten die privacy gevoelig zijn;
b. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
c. Wij houden een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens.


 


Uw rechten omtrent de gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de, door u verstrekte gegevens, door ons te laten overdragen aan u of in (directe) opdracht aan een andere partij. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor geven aan dergelijke verzoeken. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Een dergelijke intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.


 


Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Heeft u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen en-of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.


 


Contactgegevens:
Vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem
Marino Marlisa,
voorzitter commissie Communicatie & Ledenwerving
m.marlisa@qubeaccountants.nl (of communicatie@igddoetinchem.nl)


 

Ledenbijeenkomsten
Algemene Ledenvergadering dinsdag 15 februari 2022
ZP Doetinchem donderdag 9 juni 2022
ZP Doetinchem donderdag 13 oktober 2022
Laatste nieuws Informatiebronnen Coronavirus  Informatiebronnen Coronavirus Lees meer Laatste nieuws Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid Lees meer Laatste nieuws Vanaf nu: de IG&D mini-serie Vanaf nu: de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later... Lessons learned"! Lees meer Laatste nieuws IG&D ledenvergadering van maandag 7 december 2020 IG&D ledenvergadering van maandag 7 december 2020 Lees meer Laatste nieuws Lobby brochure 8RHK Ambassadeurs Lobby brochure 8RHK Ambassadeurs Lees meer Laatste nieuws IG&D komt met vijfdelige mini-serie IG&D komt met vijfdelige mini-serie "Corona, een jaar later.. lessons learned" Lees meer Laatste nieuws Vandaag: Aflevering 2 van de IG&D mini-serie Vandaag: Aflevering 2 van de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later.. Lessons learned!" Lees meer Laatste nieuws Vandaag: Aflevering 3 van de IG&D mini-serie Vandaag: Aflevering 3 van de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later.. Lessons learned!" Lees meer Laatste nieuws Vandaag: Aflevering 4 van de IG&D mini-serie Vandaag: Aflevering 4 van de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later.. Lessons learned!" Lees meer Laatste nieuws Werkzaamheden C. Missetstraat vanaf 12 april Werkzaamheden C. Missetstraat vanaf 12 april Lees meer Laatste nieuws Vandaag: Aflevering 5 van de IG&D mini-serie Vandaag: Aflevering 5 van de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later.. Lessons learned!" Lees meer Laatste nieuws De IG&D-app voor onze leden is gelanceerd! De IG&D-app voor onze leden is gelanceerd! Lees meer Laatste nieuws ZP Doetinchem: SAVE THE DATE: 8 JULI A.S.!  ZP Doetinchem: SAVE THE DATE: 8 JULI A.S.! Lees meer Laatste nieuws Fase 2 Verdubbeling Europaweg Fase 2 Verdubbeling Europaweg Lees meer Laatste nieuws Persbericht: GGD opent nieuwe testlocatie in Wehl Persbericht: GGD opent nieuwe testlocatie in Wehl Lees meer Laatste nieuws Algemene ledenvergadering 2 juni: geannuleerd Algemene ledenvergadering 2 juni: geannuleerd Lees meer Laatste nieuws KIEK UUT | GEMEENTE DOETINCHEM | 25 MEI 2021 KIEK UUT | GEMEENTE DOETINCHEM | 25 MEI 2021 Lees meer Laatste nieuws Toekomstkijkers gezocht! Toekomstkijkers gezocht! Lees meer Laatste nieuws Hans Donderwinkel stopt als uitvoerend secretaris Hans Donderwinkel stopt als uitvoerend secretaris Lees meer Laatste nieuws Open Bedrijvendag Doetinchem verzet koers naar 25 & 26 maart 2022 Open Bedrijvendag Doetinchem verzet koers naar 25 & 26 maart 2022 Lees meer Laatste nieuws Vacature (m/v) uitvoerend secretaris IG&D Vacature (m/v) uitvoerend secretaris IG&D Lees meer Laatste nieuws Subsidie vanuit Achterhoekse Regio Deal voor innovatief project 'Digital Twinning' Subsidie vanuit Achterhoekse Regio Deal voor innovatief project 'Digital Twinning' Lees meer Laatste nieuws GEZOCHT: 5 Deelnemers voor het 3D-printerproject GEZOCHT: 5 Deelnemers voor het 3D-printerproject Lees meer Laatste nieuws Betreft: werkzaamheden verdubbeling Europaweg te Doetinchem Betreft: werkzaamheden verdubbeling Europaweg te Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Gezocht: 2 deelnemers Leerwerkorkest Gezocht: 2 deelnemers Leerwerkorkest Lees meer Laatste nieuws Hans Dales voorgedragen als wethouder Hans Dales voorgedragen als wethouder Lees meer Laatste nieuws De winnaar van de IG&D Foodrally is Jan Bakhuis van Jalex Entertainment B.V.! De winnaar van de IG&D Foodrally is Jan Bakhuis van Jalex Entertainment B.V.! Lees meer Laatste nieuws Op donderdag 8 juli vond het ZP event van het jaar plaats! Op donderdag 8 juli vond het ZP event van het jaar plaats! Lees meer Laatste nieuws Het ongekende succes van de Regio Deal Het ongekende succes van de Regio Deal Lees meer Laatste nieuws Achterhoek top 4 gelukkigste regio's Achterhoek top 4 gelukkigste regio's Lees meer Laatste nieuws Wegwerkzaamheden! Wegwerkzaamheden! Lees meer Laatste nieuws Lancering stage/vacatureplatform Career Central Lancering stage/vacatureplatform Career Central Lees meer Laatste nieuws HPU en DIVI bundelen krachten! HPU en DIVI bundelen krachten! Lees meer Laatste nieuws Jos Tiemessen nieuwe uitvoerend secretaris IG&D Bedrijvig Doetinchem Jos Tiemessen nieuwe uitvoerend secretaris IG&D Bedrijvig Doetinchem Lees meer Laatste nieuws In Memoriam. In Memoriam. Lees meer Laatste nieuws Werkzaamheden aan het spoor in Doetinchem Werkzaamheden aan het spoor in Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Terugblik bijeenkomst IG&D en Terugblik bijeenkomst IG&D en "Kick off" Open Bedrijvendag Doetinchem 2022! Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging donderdag 7 oktober 2021: Stecker-Cafe met Dr. Bob Ursem Uitnodiging donderdag 7 oktober 2021: Stecker-Cafe met Dr. Bob Ursem Lees meer Laatste nieuws Nieuw telefoonnummer Nieuw telefoonnummer Lees meer Laatste nieuws Oproep aan alle IG&D leden: stageplekken gezocht! Oproep aan alle IG&D leden: stageplekken gezocht! Lees meer Laatste nieuws Doe mee aan de Open Bedrijvendag Doetinchem 25|26 maart 2022 Doe mee aan de Open Bedrijvendag Doetinchem 25|26 maart 2022 Lees meer Laatste nieuws Onderhoud werkzaamheden aan het spoor in Doetinchem Onderhoud werkzaamheden aan het spoor in Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Tijdelijke verkeersmaatregel Mercuriusstraat te Doetinchem Tijdelijke verkeersmaatregel Mercuriusstraat te Doetinchem Lees meer Laatste nieuws KOM NAAR DE OPEN BEDRIJVENDAG DOETINCHEM INFORMATIE BIJEENKOMST! KOM NAAR DE OPEN BEDRIJVENDAG DOETINCHEM INFORMATIE BIJEENKOMST! Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 november 2021 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 november 2021 Lees meer Laatste nieuws Uniek aanbod: Grenzhoppers Business School biedt gratis online-seminar aan! Uniek aanbod: Grenzhoppers Business School biedt gratis online-seminar aan! Lees meer Laatste nieuws Dag van de Ondernemer op vrijdag 19 november Dag van de Ondernemer op vrijdag 19 november Lees meer Laatste nieuws Masterclass Circulaire Economie - 17 november 2021 Masterclass Circulaire Economie - 17 november 2021 Lees meer Laatste nieuws Update C. Missetstraat Update C. Missetstraat Lees meer Laatste nieuws Verplaatsing Algemene Ledenvergadering 30 november aanstaande Verplaatsing Algemene Ledenvergadering 30 november aanstaande Lees meer Laatste nieuws Dag van de Ondernemer op vrijdag 19 november afgelast Dag van de Ondernemer op vrijdag 19 november afgelast Lees meer Laatste nieuws Achterhoek Onderneemt Duurzaam - Nieuwsbrief november 2021 Achterhoek Onderneemt Duurzaam - Nieuwsbrief november 2021 Lees meer Laatste nieuws Strooiroute gemeente Doetinchem Strooiroute gemeente Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Nieuwe whitepaper Nieuwe whitepaper Lees meer Laatste nieuws Persbericht: Doetinchems Coronapakket biedt extra steun! Persbericht: Doetinchems Coronapakket biedt extra steun! Lees meer Laatste nieuws IG&D brengt Nieuwjaarspresentje langs! IG&D brengt Nieuwjaarspresentje langs! Lees meer Laatste nieuws Persbericht: Open Bedrijvendag Doetinchem verzet naar 23 en 24 september 2022 Persbericht: Open Bedrijvendag Doetinchem verzet naar 23 en 24 september 2022 Lees meer