IG&D Doetinchem

Login

Commissies

Commissie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

Doel:

Het belang van ondernemers (optimale bereikbaarheid per (vracht)auto, LZV, fiets, openbaar vervoer) behartigen door te participeren in overleggen van de gemeente, regio of Provincie en het tijdig communiceren over wegwerkzaamheden of –afsluitingen. Er wordt een tijdelijke projectgroep geformeerd indien een standpunt moet worden geformuleerd rondom een actueel onderwerp. Dit was bijvoorbeeld het geval rondom het onderwerp leegstand.

Deelnemers:
Grietinus Kamps (voorzitter)
Dick Chargois
Alwin Schweckhorst
Carla Niezen-Sonneveld (projectbureau)
Transport & Logistiek Nederland adviseur

Commissie Communicatie en Ledenwerving

Doel:
Actualiseren van de website, redactie van (digitale) nieuwsbrieven, redactionele stukken, jaarverslag, persberichten en het gebruik van het (open) LinkedIn account, acquisitie en introductie van nieuwe leden.

Deelnemers:
Marino Marlisa (voorzitter)
Bram Donderwinkel
Marcel Ernst
Hans Peter Helder
Lucinde Hesselink
Rob Migchelbrink
Carla Niezen-Sonneveld (projectbureau)

Commissie Parkmanagement

Doel:
Uitwisseling van informatie en ervaringen, afstemming van activiteiten vanuit de parkmanagement organisaties en waar mogelijk gezamenlijk uitvoeren van projecten vanuit de ambitie een zoveel mogelijk uniforme beeldkwaliteit op de bedrijventerreinen te realiseren.

Deelnemers:
Jan Garretsen (voorzitter)
Voorzitters van de parkmanagementorganisaties Akkermansweide, Bedrijvenpark A18, De Huet Keppelseweg, Verheulsweide, Wijnbergen, secretariaat en projectbureau.

Commissie Activiteiten en Thema’s

Doel:
De organisatie van (thema) bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en business-to-business bijeenkomsten. Jaarlijks worden ca. 8 bijeenkomsten georganiseerd afhankelijk van economische ontwikkelingen en informatie.

Deelnemers:
Heidi Gronert (voorzitter)
Hans Donderwinkel (secretariaat)
Anita Hoenderken
Evelien Schuurman
Maarten Telnekens

Commissie Arbeid en Scholing

Doel:
Het bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in Doetinchem door middel van projecten als het Technieklokaal Doetinchem – Bronckhorst, Doetinchem on Stage (VMBO) en Veilige (school) fietsroutes.

Deze projectgroep is per 2019 opnieuw opgezet.

Deelnemers:
Ko van Renssen, voorzitter
Hans Baan, VO Achterhoek
Maureen Sluiter, wethouder gemeente Doetinchem
Alain van de Haar, Graafschap College
Carla Niezen, projectbureau IG&D

Commissie Duurzaam In Doetinchem (DUID)

Doel:
Coördineren van bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energie bij ondernemers in de gemeente Doetinchem onder meer door middel van het project Doetinchem onderneemt Duurzaam (april 2018)

Deelnemers:
Linda van der Maat (voorzitter)
Dick Chargois (Bedrijvenpark A18)
Hans Donderwinkel (secretariaat)
Mariska Elburg-Mengers (Team Economie gemeente Doetinchem)
Marcel Engelen (Bedrijventerrein Verheulsweide)
Ronald van der Kemp (Bedrijventerrein Winbergen)
Klaartje Legtenberg (gemeente)
Carla Niezen-Sonneveld (projectbureau)
Rinus Smet (Achterhoek Onderneemt Duurzaam)

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen
In de gemeente Doetinchem is het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B) Een werkgroep concentreert zich in Doetinchem (2008) en de andere in Gaanderen (2010). KVO-B is een gestructureerde samenwerking tussen brandweer, politie, collectieve beveiliger, gemeente en ondernemers met als doel de veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten. Aan KVO-B is een certificaat verbonden.

De certificering heeft een geldigheid van drie jaar. Het huidige certificaat is geldig tot en met 2019. Er wordt gewerkt vanuit een plan van aanpak, waarin een aantal maatregelen zijn opgenomen en aandachtspunten zijn verwerkt vaniot de jaarlijkse dag- en nachtschouw. Tevens worden acties opgepakt vanuit de constateringen tijdens de jaarlijkse dag- en nachtschouw van de bedrijventerreinen A18 Bedrijvenpark, De Huet, Keppelseweg, Wijnbergen, Verheulsweide en Akkermansweide.

Deelnemers werkgroep Doetinchem:
Nico van Straten (voorzitter)
Nienke Beun (JPR Advocaten)
Wouter Buizert (Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide)
Hans Donderwinkel (Stichting Beveiliging Bedrijven Doetinchem)
Mariska Elburg-Mengers (Gemeente Doetinchem)
Mario van der Maas (Brandweer Doetinchem)
Carla Niezen-Sonneveld (Projectbureau IG&D)
Richard Ticheloven (Politie)
Gerard Wijnia (Globe Security)