IG&D Doetinchem

Login

Commissies en werkgroepen

Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

Doel:

Het belang van ondernemers (optimale bereikbaarheid per (vracht)auto, LZV, fiets, openbaar vervoer) behartigen door te participeren in overleggen van de gemeente, regio of Provincie en het tijdig communiceren over wegwerkzaamheden of –afsluitingen.
Er wordt een tijdelijke projectgroep geformeerd indien een standpunt moet worden geformuleerd rondom een actueel onderwerp. Dit was bijvoorbeeld het geval rondom het onderwerp leegstand.

Deelnemers:
Grietinus Kamps (voorzitter)
Dick Chargois
Alwin Schweckhorst
IG&D projectbureau.
Transport & Logistiek Nederland wordt als adviseur betrokken.

Communicatie en Ledenwerving

Doel:
Actualiseren van de website, redactie van (digitale) nieuwsbrieven, redactionele stukken, jaarverslag, persberichten en het gebruik van het (open) LinkedIn account, acquisitie en introductie van nieuwe leden.

Deelnemers:
Marino Marlisa (voorzitter)
Karin Janssen
Frieda Taks
Bram Donderwinkel
Rick Bouwmeister
Marcel Ernst
Rob Migchelbrink
Secretariaat en projectbureau

Commissie Parkmanagement

Doel:
Uitwisseling van informatie en ervaringen, afstemming van activiteiten vanuit de parkmanagement organisaties en waar mogelijk gezamenlijk uitvoeren van projecten vanuit de ambitie een zoveel mogelijk uniforme beeldkwaliteit op de bedrijventerreinen te realiseren.

Deelnemers:
Henk Grootjans (voorzitter)
Voorzitters van de parkmanagementorganisaties Akkermansweide, Bedrijvenpark A18, De Huet Keppelseweg, Verheulsweide, Wijnbergen, secretariaat en projectbureau.

Commissie Activiteiten en Thema’s

Doel:
De organisatie van (thema) bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en business-to-business bijeenkomsten. Jaarlijks worden ca. 10 bijeenkomsten georganiseerd, waaronder twee algemene ledenvergaderingen en een nieuwjaar bijeenkomst.

Deelnemers:
Heidi Gronert (voorzitter)
M. Telnekes
Carmen Uceda
Ruud Wink
Jeffrey Zeegers
Secretariaat

Projectgroep Arbeid en Scholing

Doel:
Het bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in Doetinchem door middel van projecten als het Technieklokaal Doetinchem – Bronckhorst, Doetinchem on Stage (VMBO)
en Veilige (school) fietsroutes.

Deze projectgroep wordt per september 2018 opnieuw opgezet.

Deelnemers:
Ko van Renssen (voorzitter)
Hans Baan
Roger Keller
Herman van Weegen
Projectbureau

Commissie Duurzaam in Doetinchem (DUID)

Doel:
Coördineren van bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energie bij ondernemers in de gemeente Doetinchem onder meer door middel van het project Doetinchem onderneemt Duurzaam (april 2018)

Deelnemers:
Hans Dales (voorzitter)
Jaap Berenbak (Team Economie gemeente Doetinchem)
Dick Chargois (Bedrijvenpark A18)
Marcel Engelen (Verheulseide)
Marcel Ernst (Akkermansweide)
Ronald van der Kemp (Wijnbergen)
Sylvia de Lepper (gemeente Doetinchem)
Rinus Smet (regionaal projectleider Achterhoek Onderneemt Duurzaam)
Jos Tiemessen (centrummanagement Doetinchem)
Bert Wiltink (Keppelseweg)
Secretariaat en projectbureau

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen
In de gemeente Doetinchem is het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B) Een werkgroep concentreert zich in Doetinchem (2008) en de andere in Gaanderen (2010). KVO-B is een gestructureerde samenwerking tussen brandweer, politie, collectieve beveiliger, gemeente en ondernemers met als doel de veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten. Aan KVO-B is een certificaat verbonden.

De certificering heeft een geldigheid van drie jaar. Het huidige certificaat is geldig tot en met 2019. Er wordt gewerkt vanuit een plan van aanpak, waarin een aantal maatregelen zijn opgenomen en aandachtspunten zijn verwerkt vaniot de jaarlijkse dag- en nachtschouw. Tevens worden acties opgepakt vanuit de constateringen tijdens de jaarlijkse dag- en nachtschouw van de bedrijventerreinen A18 Bedrijvenpark, De Huet, Keppelseweg, Wijnbergen, Verheulsweide en Akkermansweide.

Deelnemers werkgroep Doetinchem:
Nico van Straten (voorzitter)
Arjan Boelhouwer en Marcel Scharrenburg (politie)
August Zwart (brandweer)
Nienke Beun (JPR Advocaten)
Gerard Wijnia (Globe Security)
Mariska Elburg (gemeente Doetinchem)
Hans Donderwinkel (SBBD) en projectbureau

Deelnemers werkgroep Akkermansweide:
Marcel Ernst (voorzitter)
Gerard ter Avest en Jan Eskes (politie)
August Zwart (brandweer)
Tom Baten en Walter van de Gevel (gemeente Oude IJsselstreek)
Jaap Berenbak (gemeente Doetinchem)
Wout Buizert en Berny Klein Holte (IBOIJ)
Frans Schoot
Frank te Molder
Vincent Jansen
Rick Coerman
Projectbureau.