IG&D Doetinchem

Login

IG&D Bedrijvig Doetinchem | Nieuwsbrief 27 mei

Resultaten ONDERNEMERSPANEL Gelderland
Om gericht ondersteuning aan bedrijven te kunnen bieden, is het van belang inzage te hebben in (de ontwikkeling) van de stand van zaken bij het bedrijfsleven, de behoefte aan hulpmaatregelen en de wijze waarop dit op dit moment geboden hulpmaatregelen worden ontvangen. Door een aantal organisaties is daarom het initiatief genomen een ondernemerspanel te organiseren onder ondernemers in Gelderland. De groep bestaat zowel uit ZP-ers als uit ondernemers met medewerkers, zowel vanuit het MKB als vanuit de winkeliers, horeca etc. In totaal hebben 1304 ondernemers het panel ingevuld.
De resultaten van deze 1-meting vinden jullie HIER. Het is de bedoeling om voor en na de zomervakantie nogmaals een meting uit te zetten. Via IG&D worden jullie te zijner tijd uitgenodigd om deel te nemen.
Achterhoek Verbindt
Sinds de uitbraak van het coronavirus delen Achterhoekse ondernemers vragen, oplossingen en kennis met elkaar op www.achterhoekverbindt.nl. Initiatiefnemers zijn CIVON, VNO-NCW Achterhoek, RCT Gelderland, SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen) en 8RHK ambassadeurs. Regelmatig is er om 8:00 uur een videopodcast bij te wonen of later terug te kijken. Iedereen die mee wil denken of goede ideeën heeft, wordt van harte uitgenodigd om die te delen via achterhoekverbindt.nl. Meer informatie over de tien actiepunten, samenstelling en ontwikkeling van de groepen is te lezen op www.achterhoekverbindt.nl. Meedenken of meedoen? Je vindt op de website de contactgegevens of vul het contactformulier in.
Groen is gaon
Vanuit een van de 10 actiepunten op Achterhoek Verbindt is Groenisgaon ontwikkeld.
Vanaf 18 mei jl. is www.groenisgaon.nl aangevuld met de Handreiking COVID-19 en alle bijbehorende symbolen. Bruikbaar voor bedrijven in de Achterhoek, waar de behoefte ernaar is ontstaan, en alle andere organisaties die er gebruik van willen maken. De basisstickers worden komende week verspreid in het bedrijfsleven. 
Provincie Gelderland opent SMART-regeling Covid-19 voor om- en bijscholing en organisatieverandering
De Covid-19 crisis raakt ondernemers hard, ook in Gelderland. De toekomst is onzeker, maar een crisis biedt ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe mogelijkheden voor organisatieverandering. Er is tijd om te investeren in om- en bijscholing, maar geen geld. Daarom opent Provincie Gelderland vandaag, 25 mei 2020, de subsidieregeling “Smart-regeling Covid-19” voor MKB-ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen. De subsidie van maximaal 25.000 Euro biedt ruimte om te investeren in bijvoorbeeld om- en bijscholing in (vak)vaardigheden van medewerkers, het creëren van expertpools en het aanpassen van de manier van werken in een organisatie. Zo ondersteunt provincie Gelderland haar bedrijfsleven. Hiervoor is 1,5 miljoen Euro beschikbaar gesteld.

Aanvulling 30 mei 2020
Helaas is inmiddels het beschikbare budget voor deze regeling al vergeven en kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.
 
Kijk voor meer informatie op SMART-regeling COVID-19.