IG&D Doetinchem

Login

Doetinchem wil uitgroeien tot "Toplocatie Oost"

De gemeente Doetinchem wil in de komende jaren haar economische positie in de regio verder verstevigen. ‘De kracht van de Doetinchemse economie is de diversiteit aan bedrijvigheid in onze gemeente’, aldus wethouder Economische Zaken Maureen Sluiter. ‘Wij zijn een evenwichtige en stabiele bedrijventerreinstad met veel small giants. Tegelijkertijd zien we bij lokale ondernemers veel behoefte aan groei en uitbreiding. Daarom is het nu een goed moment om als gemeente de blik naar buiten te verleggen.’

Doetinchem telt zo’n 57.000 inwoners, ruim 5.000 bedrijven en 33.000 banen. Om gerichte keuzes voor de toekomst te kunnen maken, heeft de gemeente eind 2019 een economische foto laten maken door professor Gert-Jan Hospers van de Stichting Stad en Regio. Wethouder Maureen Sluiter is blij met de uitkomsten van het onderzoek: ‘Deze economische foto biedt een basis om te kijken hoe we samen met het bedrijfsleven en andere betrokken partijen onze ambities voor de toekomst kunnen verwezenlijken. In het rapport Economische Toplocaties 2018 krijgt de gemeente Doetinchem het rapportcijfer 7,3. In de komende jaren willen we gaan voor een 8 of 9. Daarbij willen wij onszelf ook op de kaart zetten als hotspot in de driehoek Ede/Wageningen, Arnhem/Nijmegen en Enschede.’

Positief ondernemersklimaat
Voor de economische foto zijn ook interviews gehouden met vijftien werkgevers uit de gemeente Doetinchem. Zij zijn over het algemeen positief over het ondernemersklimaat in de gemeente. Wel geven zij aan dat het imago van Doetinchem als interessante vestigingsplaats voor bedrijven op dit moment nog onvoldoende uit de verf komt. ‘Wij zijn in Doetinchem heel goed om te verbergen waar wij goed in zijn. Veel buitenstaanders hebben geen idee van wat voor interessante bedrijven er allemaal zijn gevestigd in Doetinchem ’, zegt Jan Garritsen, voorzitter van bedrijvenplatform IG&D Doetinchem. ‘Het merendeel van de ondernemerszaken is prima geregeld in de gemeente. Maar veel ondernemers zijn erg bescheiden en hoeven niet zo nodig op de voorgrond te treden met hun bedrijf. Terwijl zij juist hele waardevolle ambassadeurs kunnen zijn om Doetinchem als vestigingsplaats te promoten.’

Mentaliteit van de medewerkers
De belangrijkste reden voor bedrijven om in Doetinchem te blijven is het personeel, blijkt uit de interviews met de ondernemers. De kennis, vaardigheden en mentaliteit van de medewerkers worden daarbij als belangrijkste pluspunten benoemd. Tegelijkertijd liggen er ook enkele grote uitdagingen. Eén daarvan is de groeiende behoefte aan gekwalificeerd personeel. Doetinchemse bedrijven hebben meer werk dan mensen. Een andere uitdaging is bereikbaarheid van Doetinchem over de weg (A18 en A12) en via het openbaar vervoer. Daarnaast geven ondernemers aan dat de coördinatie van ondernemersnetwerken beter kan. Er zijn talloze netwerken en ondernemers komen elkaar makkelijk tegen in lokale of regionale netwerken. Maar de grote hoeveelheid netwerken leidt ook tot versnippering. Tegelijkertijd liggen er kansen in de netwerkvaardigheden van Doetinchemse ondernemers, als deze vaardigheden worden gebruikt om partijen van buiten de stad en regio aan te trekken.

Economische basis op orde
‘Uit de economische foto komt duidelijk naar voren dat Doetinchem de economische basis op orde heeft’, concludeert wethouder Sluiter. ‘Werknemers kunnen in elke fase van hun carrière in Doetinchem terecht. Alle ingrediënten om in de komende jaren uit te groeien tot Toplocatie Oost zijn aanwezig. Maar dan zullen we daar als gemeente samen met de ondernemers en andere betrokken partijen in regio met elkaar wel de schouders onder moeten zetten.’