IG&D Doetinchem

Login

Kerntaken

Infrastructuur & Ruimtelijke Ordening
Vanuit het belang van ondernemers bij een optimale bereikbaarheid, wordt sinds een aantal jaren structureel overleg gevoerd tussen de wethouder Verkeer en IG&D. Het betreft dan zowel bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en per fiets.

Voorbeelden van onderwerpen, die in dit overleg aan de orde komen zijn de aanleg van de oostelijke randweg, de verbreding van de Europaweg en de verdubbeling van het spoor. Ook het jaarlijkse gemeentelijke Mobiliteitsplan maakt onderdeel van de agenda uit.

De commissie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening komt bijeen wanneer er onderwerpen spelen die grote invloed op de bereikbaarheid van onze leden kunnen hebben. Een voorbeeld is de mogelijke afsluiting van de Haareweg voor vrachtverkeer. Dit onderwerp wordt door de gemeente Doetinchem opnieuw in procedure gebracht zodra de oostelijke randweg in gebruik is genomen.

In 2013 is de klankbordgroep Makelaars opgezet. In dit overleg komen fysieke ontwikkelingen in de gemeente Doetinchem aan de orde, bijvoorbeeld het leegstandsbeleid van de gemeente Doetinchem, beheer verordeningen of het Aanvalsplan Centrum.

Eventuele bespreekpunten voor of vragen over bovenstaande overleggen kunt u sturen naar Hans Donderwinkel, secretariaat van IG&D. Wij zorgen voor snelle opvolging daarvan.

Commissie Parkmanagement
Parkmanagement is een samenwerking tussen overheid en ondernemers met als doel de kwaliteit van een bedrijvenpark te behouden of verbeteren en de onderlinge contacten tussen de ondernemers te stimuleren. In de gemeente Doetinchem zijn parkmanagementorganisaties actief op bedrijventerrein Wijnbergen, Keppelseweg, Verheulsweide, De Huet en het A18 Bedrijvenpark en sinds mei 2013 op Akkermansweide (Gaanderen).

In de commissie Parkmanagement vindt afstemming van de zes zelfstandige parkmanagementorganisaties plaats. De voorzitters van deze organisaties, Carla Niezen-Sonneveld, projectbureau en Hans Donderwinkel, secretariaat wisselen in dit overleg informatie en ervaringen met elkaar uit en pakken waar mogelijk collectief zaken op. Voorbeelden van onderwerpen die collectief zijn/worden uitgevoerd zijn gladheidbestrijding op (delen van) wegen die niet langer door de gemeente worden onderhouden en het beheer van het openbaar groen op bedrijventerreinen.

Commissie Communicatie, Activiteiten & Ledenwerving
De organisatie van thema- en activiteitenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en B2B wordt verzorgd vanuit deze commissie, alsmede alle communicatie als jaaroverzichten, de redactie van (digitale) nieuwsbrieven, redactionele stukken en persberichten.

Ook het werven van nieuwe leden vindt vanuit deze commissie plaats, een activiteit die niet moet worden onderschat in het huidige economische klimaat. Netwerken is een belangrijk bestanddeel van bijeenkomsten, waarbij standaard aperitief, koud/warm buffet of diner is inbegrepen. 

Aanmelden voor de bijeenkomsten verloopt standaard via de website, die net als social media ook door de commissie actueel wordt gehouden.
Introducees zijn éénmalig kosteloos welkom op een ledenbijeenkomst en kunnen via de website of via Hans Donderwinkel, secretariaat worden aangemeld.

Jaarlijks worden er vanuit IG&D minimaal zes bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een algemene ledenvergadering in juni en december van ieder jaar. Een fotoverslag van de bijeenkomsten wordt standaard op de website geplaatst.

Het onderdeel B2B wordt vanaf medio 2015 op een andere wijze georganiseerd: de aankondiging van een B2B bijeenkomst wordt verzonden aan alle leden van IG&D, die zich daarvoor kunnen aanmelden tot het moment dat het maximale aantal deelnemers is bereikt.
Wanneer u uw bedrijf door middel van een B2B bijeenkomst nader aan de leden van IG&D wilt voorstellen, kunt u dit melden aan secretariaat.

Projectgroep Arbeid en Scholing
Deze projectgroep is opgericht met het doel de contacten tussen het bedrijfsleven en scholen te verbeteren. Vanuit deze groep is bijvoorbeeld het Technieklokaal Doetinchem – Bronckhorst opgericht met lokalen in het Metzo College en het Technisch Vrijetijds Centrum. Voor het vervoer van de ca. 5000 leerlingen van groep 7 en 8 van de deelnemende basis-scholen is destijds de Techniekbus aangeschaft, die u ongetwijfeld in Doetinchem heeft zien rijden. Ook is IG&D betrokken bij beroepsoriëntatietrajecten zoals Doetinchem on Stage en trajecten voor het Ludger College en Ulenhofcollege.

Onderwerpen die in deze projectgroep aan de orde komen zijn de gevolgen van krimp, de vernieuwing van het VMBO-onderwijs en Veilige schoolfietsroutes, een project dat samen met KVO-B en Infrastructuur heeft en dat in mei 2015 wordt opgeleverd.

Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B)
Op initiatief van de Stichting Beveiliging Bedrijven Doetinchem (SBBD) zijn de Doetinchemse bedrijventerreinen sinds 2008 en Akkermansweide sinds 2010 KVO-B gecertificeerd. KVO-B is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten. 

De werkgroepen zijn samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeente, brandweer, politie, ondernemers (IG&D), de Stichting Beveiliging Bedrijven Doetinchem en/of de collectieve beveiliger Globe Security. Het voorzitterschap en de projectleiding van de commissie Doetinchem is in handen van mevrouw Koers ; het voorzitterschap en de projectleiding van de werkgroep Akkermansweide is in handen van de heer Ernst.
De certificering heeft een geldigheid van 2 jaar. Er wordt gewerkt vanuit acties, die zijn opgenomen in het plan van aanpak. Het plan van aanpak 2015-2016 vindt u op de websites van de parkmanagementorganisaties, die ook de communicatie richting de ondernemers op hun terrein verzorgen. 

Er zijn twee werkgroepen actief met KVO-B ; een werkgroep voor Doetinchem en een voor Akkermansweide (waarin ook de gemeente Oude IJsselstreek is vertegenwoordigd nu Akkermansweide Terborg eind 2014 ook de certificering behaalde).

De meerwaarde van de KVO-B certificering zit bijvoorbeeld in het netwerk. De partners kennen elkaar persoonlijk en weten elkaar snel te vinden. Zo worden de partners vroegtijdig door de gemeente geïnformeerd ingeval van werkzaamheden, waardoor de veiligheid en bereikbaarheid van bedrijven niet in het geding komt. De ondernemers informeerden de brandweer in het KVO-B overleg over de aanstaande revitalisering van Verheulsweide. Door tijdige anticipatie van de brandweer kon de bluswatervoorziening op het bedrijventerrein eveneens op een hoger niveau worden getild. Door middel van de nieuwsbrieven hebben de partners een structureel communicatiemiddel naar bedrijven. Kortom de werkgroep investeert aan de voorkant in schoon, heel en veilig om te voorkomen dat er een calamiteit ontstaat die de getroffen ondernemer zijn bedrijf kost.

Ledenbijeenkomsten
Actieve zomerborrel donderdag 22 juni 2023
Themabijeenkomst Arbeidsmarkt woensdag 20 september 2023
Bedrijfsbezoek woensdag 25 oktober 2023
Algemene Ledenvergadering woensdag 22 november 2023
Laatste nieuws De IG&D-app voor onze leden is gelanceerd! De IG&D-app voor onze leden is gelanceerd! Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D - Aflevering 1: Commissie Arbeid & Scholing Video-serie IG&D - Aflevering 1: Commissie Arbeid & Scholing Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D. Aflevering 2: Commissie Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur Video-serie IG&D. Aflevering 2: Commissie Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D - Aflevering 3: ZP Doetinchem Video-serie IG&D - Aflevering 3: ZP Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D - Aflevering 5: Commissie Duurzaam in Doetinchem Video-serie IG&D - Aflevering 5: Commissie Duurzaam in Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D - Aflevering 4: Parkmanagement Video-serie IG&D - Aflevering 4: Parkmanagement Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D - Aflevering 6: Commissie 'CAL' Video-serie IG&D - Aflevering 6: Commissie 'CAL' Lees meer Laatste nieuws Aftermovie | Terugblik Open Bedrijvendag Doetinchem Aftermovie | Terugblik Open Bedrijvendag Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Bedrijventerreinen De Huet en Keppelseweg starten aanpak verduurzaming Bedrijventerreinen De Huet en Keppelseweg starten aanpak verduurzaming Lees meer Laatste nieuws Terugblik: Dag van de Ondernemer Terugblik: Dag van de Ondernemer Lees meer Laatste nieuws Oproep: deelname kinderen voor het 3D-printer project 2023! Oproep: deelname kinderen voor het 3D-printer project 2023! Lees meer Laatste nieuws Algemene Ledenvergadering 22 november Algemene Ledenvergadering 22 november Lees meer Laatste nieuws Prijswinnaars Kippakket Esbro Prijswinnaars Kippakket Esbro Lees meer Laatste nieuws In memoriam - Jan Horsting In memoriam - Jan Horsting Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst bij Timmerfabriek Bolder Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst bij Timmerfabriek Bolder Lees meer Laatste nieuws Energielening voor bedrijven in gemeente Doetinchem Energielening voor bedrijven in gemeente Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Reminder: Heb jij je al opgegeven voor de nieuwjaarsbijeenkomst bij Timmerfabriek Bolder? Reminder: Heb jij je al opgegeven voor de nieuwjaarsbijeenkomst bij Timmerfabriek Bolder? Lees meer Laatste nieuws Wendbaar zijn in een veranderende economie Wendbaar zijn in een veranderende economie Lees meer Laatste nieuws Geef je op voor de winteractiviteit van IG&D! Geef je op voor de winteractiviteit van IG&D! Lees meer Laatste nieuws Toekomstbestendige bedrijventerreinen in de Achterhoek Toekomstbestendige bedrijventerreinen in de Achterhoek Lees meer Laatste nieuws Aju file, kom werken in Doetinchem! Aju file, kom werken in Doetinchem! Lees meer Laatste nieuws Techniekdag Achterhoek - 15 april 2023 Techniekdag Achterhoek - 15 april 2023 Lees meer Laatste nieuws Themabijeenkomst 20 september '23: De Doetinchemse en regionale arbeidsmarkt onder de loep Themabijeenkomst 20 september '23: De Doetinchemse en regionale arbeidsmarkt onder de loep Lees meer Laatste nieuws Werken aan de toekomst van IG&D Werken aan de toekomst van IG&D Lees meer Laatste nieuws Subsidie voor Doetinchems mkb met hoge energierekening Subsidie voor Doetinchems mkb met hoge energierekening Lees meer Laatste nieuws Help de slachtoffers van de aardbeving Help de slachtoffers van de aardbeving Lees meer Laatste nieuws Geen nieuwe Regiodeal Geen nieuwe Regiodeal Lees meer Laatste nieuws Donderdagavond 2 maart: het Achterhoeks Verkiezingsdebat Donderdagavond 2 maart: het Achterhoeks Verkiezingsdebat Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging Bedrijfsbezoek Brekr Uitnodiging Bedrijfsbezoek Brekr Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging meetingMATCH 19 april Uitnodiging meetingMATCH 19 april Lees meer Laatste nieuws Brommers kieken bij Brekr Brommers kieken bij Brekr Lees meer Laatste nieuws Oekraiense vluchtelingen zoeken betaald werk Oekraiense vluchtelingen zoeken betaald werk Lees meer Laatste nieuws Hoe herken en help ik werknemers in een (dreigende) schuldsituatie? Hoe herken en help ik werknemers in een (dreigende) schuldsituatie? Lees meer Laatste nieuws Geslaagde meetingMATCH bij Sligro! Geslaagde meetingMATCH bij Sligro! Lees meer Laatste nieuws Regio Achterhoek: wat doen ze, wie zijn ze? Regio Achterhoek: wat doen ze, wie zijn ze? Lees meer Laatste nieuws De Achterhoek raad maakt ons gelukkig De Achterhoek raad maakt ons gelukkig Lees meer Laatste nieuws De Achterhoek Board gaat het doen! De Achterhoek Board gaat het doen! Lees meer Laatste nieuws Infographic jaarverslag 2022 Infographic jaarverslag 2022 Lees meer Laatste nieuws The robots are taking over?? The robots are taking over?? Verslag ALV en Fountainheads Lees meer Laatste nieuws De doelen voor onderwijs en arbeidsmarkt 2030 De doelen voor onderwijs en arbeidsmarkt 2030 Lees meer Laatste nieuws Achterhoek Board. Hoe zit het ook al weer? Achterhoek Board. Hoe zit het ook al weer? Lees meer Laatste nieuws De niet-zo-heel-erg-actieve zomerborrel De niet-zo-heel-erg-actieve zomerborrel Lees meer