IG&D Doetinchem

Login

Kerntaken

Infrastructuur & Ruimtelijke Ordening
Vanuit het belang van ondernemers bij een optimale bereikbaarheid, wordt sinds een aantal jaren structureel overleg gevoerd tussen de wethouder Verkeer en IG&D. Het betreft dan zowel bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en per fiets.

Voorbeelden van onderwerpen, die in dit overleg aan de orde komen zijn de aanleg van de oostelijke randweg, de verbreding van de Europaweg en de verdubbeling van het spoor. Ook het jaarlijkse gemeentelijke Mobiliteitsplan maakt onderdeel van de agenda uit.

De commissie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening komt bijeen wanneer er onderwerpen spelen die grote invloed op de bereikbaarheid van onze leden kunnen hebben. Een voorbeeld is de mogelijke afsluiting van de Haareweg voor vrachtverkeer. Dit onderwerp wordt door de gemeente Doetinchem opnieuw in procedure gebracht zodra de oostelijke randweg in gebruik is genomen.

In 2013 is de klankbordgroep Makelaars opgezet. In dit overleg komen fysieke ontwikkelingen in de gemeente Doetinchem aan de orde, bijvoorbeeld het leegstandsbeleid van de gemeente Doetinchem, beheer verordeningen of het Aanvalsplan Centrum.

Eventuele bespreekpunten voor of vragen over bovenstaande overleggen kunt u sturen naar Hans Donderwinkel, secretariaat van IG&D. Wij zorgen voor snelle opvolging daarvan.

Commissie Parkmanagement
Parkmanagement is een samenwerking tussen overheid en ondernemers met als doel de kwaliteit van een bedrijvenpark te behouden of verbeteren en de onderlinge contacten tussen de ondernemers te stimuleren. In de gemeente Doetinchem zijn parkmanagementorganisaties actief op bedrijventerrein Wijnbergen, Keppelseweg, Verheulsweide, De Huet en het A18 Bedrijvenpark en sinds mei 2013 op Akkermansweide (Gaanderen).

In de commissie Parkmanagement vindt afstemming van de zes zelfstandige parkmanagementorganisaties plaats. De voorzitters van deze organisaties, Carla Niezen-Sonneveld, projectbureau en Hans Donderwinkel, secretariaat wisselen in dit overleg informatie en ervaringen met elkaar uit en pakken waar mogelijk collectief zaken op. Voorbeelden van onderwerpen die collectief zijn/worden uitgevoerd zijn gladheidbestrijding op (delen van) wegen die niet langer door de gemeente worden onderhouden en het beheer van het openbaar groen op bedrijventerreinen.

Commissie Communicatie, Activiteiten & Ledenwerving
De organisatie van thema- en activiteitenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en B2B wordt verzorgd vanuit deze commissie, alsmede alle communicatie als jaaroverzichten, de redactie van (digitale) nieuwsbrieven, redactionele stukken en persberichten.

Ook het werven van nieuwe leden vindt vanuit deze commissie plaats, een activiteit die niet moet worden onderschat in het huidige economische klimaat. Netwerken is een belangrijk bestanddeel van bijeenkomsten, waarbij standaard aperitief, koud/warm buffet of diner is inbegrepen. 

Aanmelden voor de bijeenkomsten verloopt standaard via de website, die net als social media ook door de commissie actueel wordt gehouden.
Introducees zijn éénmalig kosteloos welkom op een ledenbijeenkomst en kunnen via de website of via Hans Donderwinkel, secretariaat worden aangemeld.

Jaarlijks worden er vanuit IG&D minimaal zes bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een algemene ledenvergadering in juni en december van ieder jaar. Een fotoverslag van de bijeenkomsten wordt standaard op de website geplaatst.

Het onderdeel B2B wordt vanaf medio 2015 op een andere wijze georganiseerd: de aankondiging van een B2B bijeenkomst wordt verzonden aan alle leden van IG&D, die zich daarvoor kunnen aanmelden tot het moment dat het maximale aantal deelnemers is bereikt.
Wanneer u uw bedrijf door middel van een B2B bijeenkomst nader aan de leden van IG&D wilt voorstellen, kunt u dit melden aan secretariaat.

Projectgroep Arbeid en Scholing
Deze projectgroep is opgericht met het doel de contacten tussen het bedrijfsleven en scholen te verbeteren. Vanuit deze groep is bijvoorbeeld het Technieklokaal Doetinchem – Bronckhorst opgericht met lokalen in het Metzo College en het Technisch Vrijetijds Centrum. Voor het vervoer van de ca. 5000 leerlingen van groep 7 en 8 van de deelnemende basis-scholen is destijds de Techniekbus aangeschaft, die u ongetwijfeld in Doetinchem heeft zien rijden. Ook is IG&D betrokken bij beroepsoriëntatietrajecten zoals Doetinchem on Stage en trajecten voor het Ludger College en Ulenhofcollege.

Onderwerpen die in deze projectgroep aan de orde komen zijn de gevolgen van krimp, de vernieuwing van het VMBO-onderwijs en Veilige schoolfietsroutes, een project dat samen met KVO-B en Infrastructuur heeft en dat in mei 2015 wordt opgeleverd.

Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B)
Op initiatief van de Stichting Beveiliging Bedrijven Doetinchem (SBBD) zijn de Doetinchemse bedrijventerreinen sinds 2008 en Akkermansweide sinds 2010 KVO-B gecertificeerd. KVO-B is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten. 

De werkgroepen zijn samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeente, brandweer, politie, ondernemers (IG&D), de Stichting Beveiliging Bedrijven Doetinchem en/of de collectieve beveiliger Globe Security. Het voorzitterschap en de projectleiding van de commissie Doetinchem is in handen van mevrouw Koers ; het voorzitterschap en de projectleiding van de werkgroep Akkermansweide is in handen van de heer Ernst.
De certificering heeft een geldigheid van 2 jaar. Er wordt gewerkt vanuit acties, die zijn opgenomen in het plan van aanpak. Het plan van aanpak 2015-2016 vindt u op de websites van de parkmanagementorganisaties, die ook de communicatie richting de ondernemers op hun terrein verzorgen. 

Er zijn twee werkgroepen actief met KVO-B ; een werkgroep voor Doetinchem en een voor Akkermansweide (waarin ook de gemeente Oude IJsselstreek is vertegenwoordigd nu Akkermansweide Terborg eind 2014 ook de certificering behaalde).

De meerwaarde van de KVO-B certificering zit bijvoorbeeld in het netwerk. De partners kennen elkaar persoonlijk en weten elkaar snel te vinden. Zo worden de partners vroegtijdig door de gemeente geïnformeerd ingeval van werkzaamheden, waardoor de veiligheid en bereikbaarheid van bedrijven niet in het geding komt. De ondernemers informeerden de brandweer in het KVO-B overleg over de aanstaande revitalisering van Verheulsweide. Door tijdige anticipatie van de brandweer kon de bluswatervoorziening op het bedrijventerrein eveneens op een hoger niveau worden getild. Door middel van de nieuwsbrieven hebben de partners een structureel communicatiemiddel naar bedrijven. Kortom de werkgroep investeert aan de voorkant in schoon, heel en veilig om te voorkomen dat er een calamiteit ontstaat die de getroffen ondernemer zijn bedrijf kost.

Ledenbijeenkomsten
MeetingMatch bij Sligro woensdag 20 maart 2024
ALV woensdag 29 mei 2024
Zomeractiviteit donderdag 27 juni 2024
Themabijeenkomst woensdag 25 september 2024
Hét netwerk event donderdag 28 november 2024
Bedrijfsbezoek in april zondag 1 december 2024
Kleinschalige lunchbijeenkomsten maandag 2 december 2024
Laatste nieuws Video-serie IG&D - Aflevering 1: Commissie Arbeid & Scholing Video-serie IG&D - Aflevering 1: Commissie Arbeid & Scholing Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D. Aflevering 2: Commissie Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur Video-serie IG&D. Aflevering 2: Commissie Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D - Aflevering 5: Commissie Duurzaam in Doetinchem Video-serie IG&D - Aflevering 5: Commissie Duurzaam in Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D - Aflevering 4: Parkmanagement Video-serie IG&D - Aflevering 4: Parkmanagement Lees meer Laatste nieuws Video-serie IG&D - Aflevering 6: Commissie 'CAL' Video-serie IG&D - Aflevering 6: Commissie 'CAL' Lees meer Laatste nieuws Aftermovie | Terugblik Open Bedrijvendag Doetinchem Aftermovie | Terugblik Open Bedrijvendag Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Oproep: deelname kinderen voor het 3D-printer project 2023! Oproep: deelname kinderen voor het 3D-printer project 2023! Lees meer Laatste nieuws Algemene Ledenvergadering 22 november Algemene Ledenvergadering 22 november Lees meer Laatste nieuws Prijswinnaars Kippakket Esbro Prijswinnaars Kippakket Esbro Lees meer Laatste nieuws In memoriam - Jan Horsting In memoriam - Jan Horsting Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst bij Timmerfabriek Bolder Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst bij Timmerfabriek Bolder Lees meer Laatste nieuws Geef je op voor de winteractiviteit van IG&D! Geef je op voor de winteractiviteit van IG&D! Lees meer Laatste nieuws Geen nieuwe Regiodeal Geen nieuwe Regiodeal Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging Bedrijfsbezoek Brekr Uitnodiging Bedrijfsbezoek Brekr Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging meetingMATCH 19 april Uitnodiging meetingMATCH 19 april Lees meer Laatste nieuws Brommers kieken bij Brekr Brommers kieken bij Brekr Lees meer Laatste nieuws Hoe herken en help ik werknemers in een (dreigende) schuldsituatie? Hoe herken en help ik werknemers in een (dreigende) schuldsituatie? Lees meer Laatste nieuws Geslaagde meetingMATCH bij Sligro! Geslaagde meetingMATCH bij Sligro! Lees meer Laatste nieuws Regio Achterhoek: wat doen ze, wie zijn ze? Regio Achterhoek: wat doen ze, wie zijn ze? Lees meer Laatste nieuws De Achterhoek raad maakt ons gelukkig De Achterhoek raad maakt ons gelukkig Lees meer Laatste nieuws De Achterhoek Board gaat het doen! De Achterhoek Board gaat het doen! Lees meer Laatste nieuws Infographic jaarverslag 2022 Infographic jaarverslag 2022 Lees meer Laatste nieuws The robots are taking over?? The robots are taking over?? Verslag ALV en Fountainheads Lees meer Laatste nieuws De doelen voor onderwijs en arbeidsmarkt 2030 De doelen voor onderwijs en arbeidsmarkt 2030 Lees meer Laatste nieuws Achterhoek Board. Hoe zit het ook al weer? Achterhoek Board. Hoe zit het ook al weer? Lees meer Laatste nieuws De niet-zo-heel-erg-actieve zomerborrel De niet-zo-heel-erg-actieve zomerborrel Lees meer Laatste nieuws Acties voor 2023, ga er maar eens goed voor zitten Acties voor 2023, ga er maar eens goed voor zitten Lees meer Laatste nieuws Artikel Gelderlander inzake Spoorzone / IG&D Artikel Gelderlander inzake Spoorzone / IG&D Lees meer Laatste nieuws Welke projecten lopen om de doelen te realiseren? Welke projecten lopen om de doelen te realiseren? Lees meer Laatste nieuws Ook gemeente Doetinchem is aan de slag Ook gemeente Doetinchem is aan de slag Lees meer Laatste nieuws De niet zo droge zomerborrel De niet zo droge zomerborrel Lees meer Laatste nieuws Doetinchem in bedrijf: op weg naar Toplocatie Oost Doetinchem in bedrijf: op weg naar Toplocatie Oost Lees meer Laatste nieuws Je ziet ze niet maar ze zijn er wel Je ziet ze niet maar ze zijn er wel Lees meer Laatste nieuws Regio deal, vaak in het nieuws maar wat is het? Regio deal, vaak in het nieuws maar wat is het? Lees meer Laatste nieuws Jeroen Nienhuis overleden Jeroen Nienhuis overleden Lees meer Laatste nieuws Doetinchemse economie versterken: Toplocatie Oost Doetinchemse economie versterken: Toplocatie Oost Lees meer Laatste nieuws Toplocatie Oost: pijler versterken arbeidsmarkt Toplocatie Oost: pijler versterken arbeidsmarkt Lees meer Laatste nieuws Dit zijn de deelnemers aan onze beursvloer! Dit zijn de deelnemers aan onze beursvloer! Lees meer Laatste nieuws Wij gingen samen d'ran! Wij gingen samen d'ran! Lees meer Laatste nieuws Bijeenkomst Cybercriminaliteit Bijeenkomst Cybercriminaliteit Terugblik Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging Bijeenkomst Circulaire Economie voor ondernemers Uitnodiging Bijeenkomst Circulaire Economie voor ondernemers Lees meer Laatste nieuws Ondanks gebrek aan zon een mooie opbrengst! Ondanks gebrek aan zon een mooie opbrengst! Lees meer Laatste nieuws Toplocatie Oost: 'Maken we werk van'-campagne Toplocatie Oost: 'Maken we werk van'-campagne Lees meer Laatste nieuws foto's van de Algemene Leden Verzameling van 29 november foto's van de Algemene Leden Verzameling van 29 november Lees meer Laatste nieuws Terugblik 2023 - Nieuwjaarswens 2024 Terugblik 2023 - Nieuwjaarswens 2024 een brief van onze voorzitter Lees meer Laatste nieuws Inspraak Spoorzone Inspraak Spoorzone Lees meer Laatste nieuws Zienswijze Mobiliteitsplan Doetinchem 2036 ingediend Zienswijze Mobiliteitsplan Doetinchem 2036 ingediend Lees meer Laatste nieuws Meld je aan voor de nieuwjaarsbijeenkomst! Meld je aan voor de nieuwjaarsbijeenkomst! Lees meer Laatste nieuws Das war Wunderbar! Das war Wunderbar! Lees meer