IG&D Doetinchem

Login

Kerntaken

Infrastructuur & Ruimtelijke Ordening
Vanuit het belang van ondernemers bij een optimale bereikbaarheid, wordt sinds een aantal jaren structureel overleg gevoerd tussen de wethouder Verkeer en IG&D. Het betreft dan zowel bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en per fiets.


 


Voorbeelden van onderwerpen, die in dit overleg aan de orde komen zijn de aanleg van de oostelijke randweg, de verbreding van de Europaweg en de verdubbeling van het spoor. Ook het jaarlijkse gemeentelijke Mobiliteitsplan maakt onderdeel van de agenda uit.


 


De commissie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening komt bijeen wanneer er onderwerpen spelen die grote invloed op de bereikbaarheid van onze leden kunnen hebben. Een voorbeeld is de mogelijke afsluiting van de Haareweg voor vrachtverkeer. Dit onderwerp wordt door de gemeente Doetinchem opnieuw in procedure gebracht zodra de oostelijke randweg in gebruik is genomen.


 


In 2013 is de klankbordgroep Makelaars opgezet. In dit overleg komen fysieke ontwikkelingen in de gemeente Doetinchem aan de orde, bijvoorbeeld het leegstandsbeleid van de gemeente Doetinchem, beheer verordeningen of het Aanvalsplan Centrum.


 


Eventuele bespreekpunten voor of vragen over bovenstaande overleggen kunt u sturen naar Hans Donderwinkel, secretariaat van IG&D. Wij zorgen voor snelle opvolging daarvan.

Commissie Communicatie & Ledenwerving
Deze commissie houdt zich bezig met het actueel houden van de website, de introductie van nieuwe leden, de redactie van (digitale) nieuwsbrieven, redactionele stukken en persberichten, waarbij inmiddels ook de sociale media is ingezet. 

Ook het werven van nieuwe leden vindt vanuit deze commissie plaats, een activiteit die niet moet worden onderschat in het huidige economische klimaat.

Commissie Parkmanagement
Parkmanagement is een samenwerking tussen overheid en ondernemers met als doel de kwaliteit van een bedrijvenpark te behouden of verbeteren en de onderlinge contacten tussen de ondernemers te stimuleren. In de gemeente Doetinchem zijn parkmanagementorganisaties actief op bedrijventerrein Wijnbergen, Keppelseweg, Verheulsweide, De Huet en het A18 Bedrijvenpark en sinds mei 2013 op Akkermansweide (Gaanderen).


In de commissie Parkmanagement vindt afstemming van de zes zelfstandige parkmanagementorganisaties plaats. De voorzitters van deze organisaties, Carla Niezen-Sonneveld, projectbureau en Hans Donderwinkel, secretariaat wisselen in dit overleg informatie en ervaringen met elkaar uit en pakken waar mogelijk collectief zaken op. Voorbeelden van onderwerpen die collectief zijn/worden uitgevoerd zijn gladheidbestrijding op (delen van) wegen die niet langer door de gemeente worden onderhouden en het beheer van het openbaar groen op bedrijventerreinen.

Commissie Activiteiten & Thema’s
De organisatie van thema- en activiteitenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en B2B wordt verzorgd vanuit deze commissie. Netwerken is een belangrijk bestanddeel van bijeenkomsten, waarbij standaard aperitief, koud/warm buffet of diner is inbegrepen. 


Aanmelden voor de bijeenkomsten verloopt standaard via de website.
Introducees zijn éénmalig kosteloos welkom op een ledenbijeenkomst en kunnen via de website of via Hans Donderwinkel, secretariaat worden aangemeld.


Jaarlijks worden er vanuit IG&D minimaal zes bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een algemene ledenvergadering in juni en december van ieder jaar. Een fotoverslag van de bijeenkomsten wordt standaard op de website geplaatst.


Het onderdeel B2B wordt vanaf medio 2015 op een andere wijze georganiseerd: de aankondiging van een B2B bijeenkomst wordt verzonden aan alle leden van IG&D, die zich daarvoor kunnen aanmelden tot het moment dat het maximale aantal deelnemers is bereikt.
Wanneer u uw bedrijf door middel van een B2B bijeenkomst nader aan de leden van IG&D wilt voorstellen, kunt u dit melden aan Hans Donderwinkel, secretariaat.

Projectgroep Arbeid en Scholing
Deze projectgroep is opgericht met het doel de contacten tussen het bedrijfsleven en scholen te verbeteren. Vanuit deze groep is bijvoorbeeld het Technieklokaal Doetinchem – Bronckhorst opgericht met lokalen in het Metzo College en het Technisch Vrijetijds Centrum. Voor het vervoer van de ca. 5000 leerlingen van groep 7 en 8 van de deelnemende basis-scholen is destijds de Techniekbus aangeschaft, die u ongetwijfeld in Doetinchem heeft zien rijden. Ook is IG&D betrokken bij beroepsoriëntatietrajecten zoals Doetinchem on Stage en trajecten voor het Ludger College en Ulenhofcollege.

Onderwerpen die in deze projectgroep aan de orde komen zijn de gevolgen van krimp, de vernieuwing van het VMBO-onderwijs en Veilige schoolfietsroutes, een project dat samen met KVO-B en Infrastructuur heeft en dat in mei 2015 wordt opgeleverd.

Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B)
Op initiatief van de Stichting Beveiliging Bedrijven Doetinchem (SBBD) zijn de Doetinchemse bedrijventerreinen sinds 2008 en Akkermansweide sinds 2010 KVO-B gecertificeerd. KVO-B is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten. 


De werkgroepen zijn samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeente, brandweer, politie, ondernemers (IG&D), de Stichting Beveiliging Bedrijven Doetinchem en/of de collectieve beveiliger Globe Security. Het voorzitterschap en de projectleiding van de commissie Doetinchem is in handen van mevrouw Koers ; het voorzitterschap en de projectleiding van de werkgroep Akkermansweide is in handen van de heer Ernst.
De certificering heeft een geldigheid van 2 jaar. Er wordt gewerkt vanuit acties, die zijn opgenomen in het plan van aanpak. Het plan van aanpak 2015-2016 vindt u op de websites van de parkmanagementorganisaties, die ook de communicatie richting de ondernemers op hun terrein verzorgen. 


Er zijn twee werkgroepen actief met KVO-B ; een werkgroep voor Doetinchem en een voor Akkermansweide (waarin ook de gemeente Oude IJsselstreek is vertegenwoordigd nu Akkermansweide Terborg eind 2014 ook de certificering behaalde).


De meerwaarde van de KVO-B certificering zit bijvoorbeeld in het netwerk. De partners kennen elkaar persoonlijk en weten elkaar snel te vinden. Zo worden de partners vroegtijdig door de gemeente geïnformeerd ingeval van werkzaamheden, waardoor de veiligheid en bereikbaarheid van bedrijven niet in het geding komt. De ondernemers informeerden de brandweer in het KVO-B overleg over de aanstaande revitalisering van Verheulsweide. Door tijdige anticipatie van de brandweer kon de bluswatervoorziening op het bedrijventerrein eveneens op een hoger niveau worden getild. Door middel van de nieuwsbrieven hebben de partners een structureel communicatiemiddel naar bedrijven. Kortom de werkgroep investeert aan de voorkant in schoon, heel en veilig om te voorkomen dat er een calamiteit ontstaat die de getroffen ondernemer zijn bedrijf kost.

Ledenbijeenkomsten
Algemene Ledenvergadering dinsdag 15 februari 2022
ZP Doetinchem donderdag 9 juni 2022
ZP Doetinchem donderdag 13 oktober 2022
Laatste nieuws Informatiebronnen Coronavirus  Informatiebronnen Coronavirus Lees meer Laatste nieuws Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid Lees meer Laatste nieuws Vanaf nu: de IG&D mini-serie Vanaf nu: de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later... Lessons learned"! Lees meer Laatste nieuws IG&D ledenvergadering van maandag 7 december 2020 IG&D ledenvergadering van maandag 7 december 2020 Lees meer Laatste nieuws Lobby brochure 8RHK Ambassadeurs Lobby brochure 8RHK Ambassadeurs Lees meer Laatste nieuws IG&D komt met vijfdelige mini-serie IG&D komt met vijfdelige mini-serie "Corona, een jaar later.. lessons learned" Lees meer Laatste nieuws Vandaag: Aflevering 2 van de IG&D mini-serie Vandaag: Aflevering 2 van de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later.. Lessons learned!" Lees meer Laatste nieuws Vandaag: Aflevering 3 van de IG&D mini-serie Vandaag: Aflevering 3 van de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later.. Lessons learned!" Lees meer Laatste nieuws Vandaag: Aflevering 4 van de IG&D mini-serie Vandaag: Aflevering 4 van de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later.. Lessons learned!" Lees meer Laatste nieuws Werkzaamheden C. Missetstraat vanaf 12 april Werkzaamheden C. Missetstraat vanaf 12 april Lees meer Laatste nieuws Vandaag: Aflevering 5 van de IG&D mini-serie Vandaag: Aflevering 5 van de IG&D mini-serie "Corona, een jaar later.. Lessons learned!" Lees meer Laatste nieuws De IG&D-app voor onze leden is gelanceerd! De IG&D-app voor onze leden is gelanceerd! Lees meer Laatste nieuws ZP Doetinchem: SAVE THE DATE: 8 JULI A.S.!  ZP Doetinchem: SAVE THE DATE: 8 JULI A.S.! Lees meer Laatste nieuws Fase 2 Verdubbeling Europaweg Fase 2 Verdubbeling Europaweg Lees meer Laatste nieuws Persbericht: GGD opent nieuwe testlocatie in Wehl Persbericht: GGD opent nieuwe testlocatie in Wehl Lees meer Laatste nieuws Algemene ledenvergadering 2 juni: geannuleerd Algemene ledenvergadering 2 juni: geannuleerd Lees meer Laatste nieuws KIEK UUT | GEMEENTE DOETINCHEM | 25 MEI 2021 KIEK UUT | GEMEENTE DOETINCHEM | 25 MEI 2021 Lees meer Laatste nieuws Toekomstkijkers gezocht! Toekomstkijkers gezocht! Lees meer Laatste nieuws Hans Donderwinkel stopt als uitvoerend secretaris Hans Donderwinkel stopt als uitvoerend secretaris Lees meer Laatste nieuws Open Bedrijvendag Doetinchem verzet koers naar 25 & 26 maart 2022 Open Bedrijvendag Doetinchem verzet koers naar 25 & 26 maart 2022 Lees meer Laatste nieuws Vacature (m/v) uitvoerend secretaris IG&D Vacature (m/v) uitvoerend secretaris IG&D Lees meer Laatste nieuws Subsidie vanuit Achterhoekse Regio Deal voor innovatief project 'Digital Twinning' Subsidie vanuit Achterhoekse Regio Deal voor innovatief project 'Digital Twinning' Lees meer Laatste nieuws GEZOCHT: 5 Deelnemers voor het 3D-printerproject GEZOCHT: 5 Deelnemers voor het 3D-printerproject Lees meer Laatste nieuws Betreft: werkzaamheden verdubbeling Europaweg te Doetinchem Betreft: werkzaamheden verdubbeling Europaweg te Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Gezocht: 2 deelnemers Leerwerkorkest Gezocht: 2 deelnemers Leerwerkorkest Lees meer Laatste nieuws Hans Dales voorgedragen als wethouder Hans Dales voorgedragen als wethouder Lees meer Laatste nieuws De winnaar van de IG&D Foodrally is Jan Bakhuis van Jalex Entertainment B.V.! De winnaar van de IG&D Foodrally is Jan Bakhuis van Jalex Entertainment B.V.! Lees meer Laatste nieuws Op donderdag 8 juli vond het ZP event van het jaar plaats! Op donderdag 8 juli vond het ZP event van het jaar plaats! Lees meer Laatste nieuws Het ongekende succes van de Regio Deal Het ongekende succes van de Regio Deal Lees meer Laatste nieuws Achterhoek top 4 gelukkigste regio's Achterhoek top 4 gelukkigste regio's Lees meer Laatste nieuws Wegwerkzaamheden! Wegwerkzaamheden! Lees meer Laatste nieuws Lancering stage/vacatureplatform Career Central Lancering stage/vacatureplatform Career Central Lees meer Laatste nieuws HPU en DIVI bundelen krachten! HPU en DIVI bundelen krachten! Lees meer Laatste nieuws Jos Tiemessen nieuwe uitvoerend secretaris IG&D Bedrijvig Doetinchem Jos Tiemessen nieuwe uitvoerend secretaris IG&D Bedrijvig Doetinchem Lees meer Laatste nieuws In Memoriam. In Memoriam. Lees meer Laatste nieuws Werkzaamheden aan het spoor in Doetinchem Werkzaamheden aan het spoor in Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Terugblik bijeenkomst IG&D en Terugblik bijeenkomst IG&D en "Kick off" Open Bedrijvendag Doetinchem 2022! Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging donderdag 7 oktober 2021: Stecker-Cafe met Dr. Bob Ursem Uitnodiging donderdag 7 oktober 2021: Stecker-Cafe met Dr. Bob Ursem Lees meer Laatste nieuws Nieuw telefoonnummer Nieuw telefoonnummer Lees meer Laatste nieuws Oproep aan alle IG&D leden: stageplekken gezocht! Oproep aan alle IG&D leden: stageplekken gezocht! Lees meer Laatste nieuws Doe mee aan de Open Bedrijvendag Doetinchem 25|26 maart 2022 Doe mee aan de Open Bedrijvendag Doetinchem 25|26 maart 2022 Lees meer Laatste nieuws Onderhoud werkzaamheden aan het spoor in Doetinchem Onderhoud werkzaamheden aan het spoor in Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Tijdelijke verkeersmaatregel Mercuriusstraat te Doetinchem Tijdelijke verkeersmaatregel Mercuriusstraat te Doetinchem Lees meer Laatste nieuws KOM NAAR DE OPEN BEDRIJVENDAG DOETINCHEM INFORMATIE BIJEENKOMST! KOM NAAR DE OPEN BEDRIJVENDAG DOETINCHEM INFORMATIE BIJEENKOMST! Lees meer Laatste nieuws Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 november 2021 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 november 2021 Lees meer Laatste nieuws Uniek aanbod: Grenzhoppers Business School biedt gratis online-seminar aan! Uniek aanbod: Grenzhoppers Business School biedt gratis online-seminar aan! Lees meer Laatste nieuws Dag van de Ondernemer op vrijdag 19 november Dag van de Ondernemer op vrijdag 19 november Lees meer Laatste nieuws Masterclass Circulaire Economie - 17 november 2021 Masterclass Circulaire Economie - 17 november 2021 Lees meer Laatste nieuws Update C. Missetstraat Update C. Missetstraat Lees meer Laatste nieuws Verplaatsing Algemene Ledenvergadering 30 november aanstaande Verplaatsing Algemene Ledenvergadering 30 november aanstaande Lees meer Laatste nieuws Dag van de Ondernemer op vrijdag 19 november afgelast Dag van de Ondernemer op vrijdag 19 november afgelast Lees meer Laatste nieuws Achterhoek Onderneemt Duurzaam - Nieuwsbrief november 2021 Achterhoek Onderneemt Duurzaam - Nieuwsbrief november 2021 Lees meer Laatste nieuws Strooiroute gemeente Doetinchem Strooiroute gemeente Doetinchem Lees meer Laatste nieuws Nieuwe whitepaper Nieuwe whitepaper Lees meer Laatste nieuws Persbericht: Doetinchems Coronapakket biedt extra steun! Persbericht: Doetinchems Coronapakket biedt extra steun! Lees meer Laatste nieuws IG&D brengt Nieuwjaarspresentje langs! IG&D brengt Nieuwjaarspresentje langs! Lees meer Laatste nieuws Persbericht: Open Bedrijvendag Doetinchem verzet naar 23 en 24 september 2022 Persbericht: Open Bedrijvendag Doetinchem verzet naar 23 en 24 september 2022 Lees meer