subsidieregeling Tel Mee Met Taal

Vanaf 1 januari 2018 start een nieuwe aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers.
Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per aanvraag.
Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid, profiteren van de subsidies.

Waarom deze regeling?
Investeren in de taalvaardigheid is een slimme investering voor werkgevers. Taalvaardige medewerkers hebben een hogere productiviteit, zijn vaak efficiënter, verzuimen minder en werken veiliger. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten tijdens het werk, meer zelfvertrouwen en minder stress. Werknemers leren effectiever communiceren en zijn meer betrokken bij de organisatie. Tot slot maakt de investering in taal doorgroeimogelijkheden voor zowel de medewerkers als de organisatie mogelijk.


Voor welke trajecten?
De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt, gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursusgroepen tegelijk.


2018: tweede ronde
Werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden kunnen weer subsidie aanvragen van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018.
De eerste ronde van de subsidieregeling Tel mee met Taal liep van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017. In dat jaar vroegen 261 werkgevers en 14 samenwerkingsverbanden subsidie aan voor een totaalbedrag van ruim 3,1 miljoen euro; het beschikbare budget was 2.6 miljoen euro. Vanaf begin 2018 is de subsidieregeling uitgebreid met een subsidiemogelijkheid voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders. Hiervoor komt in 2018 € 4 miljoen beschikbaar, in aanvulling op de ruim € 2 miljoen die beschikbaar is voor taalscholing van laagtaalvaardige werknemers en de uitvoering van Taalakkoorden.


Meer informatie
Op de website www.telmeemettaal.nl/subsidie vinden werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden aanvraagformulieren, verdere informatie, handreikingen en inspirerende voorbeelden.‚Äč

Deel deze pagina via: