Home › Over IG&D

Over IG&D

Aangenaam
Om mee te kunnen praten over zaken als bereikbaarheid en regelgeving en een meer gestructureerde vorm van samenwerking aan te gaan in en rond de stad werd in 1991 uit de sectie Industrie, Groothandel en Dienstverlening van Stichting Doetinchem ’70, IG&D opgericht. Een vereniging die tot de dag van vandaag meepraat, -denkt en - doet over en aan de belangen van bedrijven in en rond Doetinchem.

Netwerken
IG&D neemt regelmatig plaats bij de gemeente aan tafel tijdens het Economisch Overleg Doetinchem en bij de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). Maar ook in de Stichtingen Beveiliging Bedrijventerreinen Doetinchem (Platform voor Veiligheid) is IG&D vertegenwoordigd. IG&D heeft een lokaal partnerschap aangegaan met de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Daarnaast zijn er intensieve contacten met de op de bedrijventerreinen gevestigde parkmanagement organisaties via de commissie parkmanagement. Er is periodiek overleg met de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad en SIKA. Kortom: IG&D is een platform voor slimme en nuttige samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus.

Nuttig
De themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken bieden u als lid de mogelijkheid op de hoogte te blijven van actuele onderwerpen en van de producten en diensten van andere leden. Bedrijfsbezoeken zijn er speciaal opgericht een kijkje achter de schermen te nemen. Daarnaast is netwerken een van de mogelijkheden elkaar te leren kennen. De twee jaarlijkse algemene ledenvergadering worden over het algemeen druk bezocht en worden gelardeerd met een aperitief en een warm/koud buffet waarvoor geen kosten worden berekend.

Actief
Binnen ons platform worden op strategisch en beleidsmatig niveau zaken besproken die voor het bedrijfsleven van en rond Doetinchem relevant zijn. Denk aan onderwerpen als infrastructuur, park en centrummanagement, stageplaatsen, arbeid en scholing en ICT breedband. Door onze website, bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten en ledenvergaderingen blijft u op de hoogte en ontmoet u andere leden.

Interactief
Via onze website www.igddoetinchem.nl blijft u op de hoogte. U vindt er andere leden, het bestuur en de verschillende commissies, de stand van zaken van projecten waar wij mee bezig zijn, actualiteiten uit de regio en u kunt zich hier als lid van IG&D aanmelden voor bijeenkomsten. Bovendien kunt u als bedrijf zelf ook zaken kwijt die interessant zijn voor andere leden. Uw inlogcode voor het speciale ledengedeelte van de website ontvangt u direct na inschrijving.

Doelgericht
Het bestuur van IG&D wordt ondersteund door het secretariaat en het projectbureau. Beide geven ondersteuning aan de werkgroepen/commissies met de kerntaken:
- Infrastructuur & Ruimtelijke Ordening
- Parkmanagement
- Activiteiten & Thema's
- Arbeid & Scholing
- Communicatie & Ledenwerving
- Collectieve inkoop

De werkgroepen/commissie kunt u vinden op de website onder het kopje organisatie en bestaat uit deskundige en betrokken IG&D- leden en als portefeuillehouder een bestuurslid.

Succesvol
Het bestuur van IG&D is een volwaardige gesprekspartner van lokale en regionale overheden. En dat willen we graag blijven. Dit houdt in dat we deze instanties gevraagd en ongevraagd adviseren in het belang van al onze - bijna 300 - leden, oftewel, het Doetinchemse bedrijfsleven. Momenteel wordt er hard aan ge(net)werkt ondernemers uit Wehl en Gaanderen ook bij onze vereniging te betrekken en streven we in ons ledenbestand naar een goede verhouding klein-, midden- en grootbedrijf.

Ondernemend
Leden en relaties van IG&D ontvangen periodiek de digitale nieuwsbrief. Hierin wordt ondermeer ruimschoots aandacht besteed aan de ideeën, zaken en ontwikkelingen die IG&D bezighouden. Met wat betreft vanuit het partnerschap met MKB-Nederland. Social Media wordt eveneens gebruik als communicatiekanaal.

Deel deze pagina via: