Leger des Heils

Het Leger des Heils is bekend van de heilsoldaten, de kledingacties en van Majoor Bosshardt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat het Leger des Heils óók een professionele zorg- en welzijnsorganisatie is. “Wij gaan door waar andere partijen stoppen. Wij zijn er voor de hele moeilijke doelgroep”, zegt Tiny Vriezen. Ze is clustermanager bij de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Het Leger des Heils is in Nederland actief op veel maatschappelijke en kerkelijke terreinen. “Ik werk voor de Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg. Ik ben dus geen lid van de kerk van het Leger des Heils. Wij zijn een christelijke organisatie, maar iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond is welkom.


Wij zijn er voor iedereen die ons nodig heeft.” Wie ook maar even met de clustermanager praat, komt al snel tot de conclusie: ‘Dit is toch echt even iets anders’. Tiny lacht: “En dat hoor ik nu heel vaak. Het Leger des Heils heeft een bekende en goede naam, we doen hele mooie dingen. We zijn een veelzijdige organisatie en komen voort uit het kerkgenootschap. Bij ons werken professionals en we hebben een Raad van Bestuur en een managementteam. Net zoals andere zorg- en welzijnsorganisaties dat hebben.”

 

Eigen verslavingskliniek en herstelbegeleiding
Tiny Vriezen is met ‘haar club’ op talloze terreinen actief. Van jeugdbescherming en jeugdreclassering tot hulp aan multi-problem gezinnen. De organisatie beschikt onder andere over een eigen verslavingskliniek met herstelbegeleiding, crisisopvang en 50|50 Workcenter waar de doelgroep werkt aan re-integratie op de arbeidsmarkt. En daarmee is de lijst nog lang niet compleet. In heel Nederland werken zo’n 6.000 mensen bij de welzijnsaanbieder. In Gelderland telt het Leger des Heils zo’n 450 medewerkers en 200 vrijwilligers. “Ook in de Achterhoek zijn we actief. In Winterswijk hebben we een kantoor en we willen ook in Doetinchem een kantoor openen. In Wehl zit ons Domus-huis, om voormalig daklozen voor te bereiden op zelfstandig of onder begeleiding wonen.”

Samenwerking
Tiny Vriezen heeft veel verhalen over het ‘onzichtbare werk’ van de stichting. “Toch raken wij wel een doelgroep waar iedereen iets van vindt en waar iedereen wel een beeld bij heeft. Niemand wil dat iemand op straat slaapt. Ik zeg ook altijd: ‘Wij zijn niet meer nodig als alle problemen zijn opgelost’, maar helaas is dat nog niet het geval.” De taak van de clustermanager is om (nieuwe) relaties te leggen. Niet alleen om zo meer bekendheid en begrip te verkrijgen, maar vooral omdat samenwerking van groot belang is bij de activiteiten van de welzijnsorganisatie. Ook het bedrijfsleven is nodig, zegt Tiny Vriezen. “Bijvoorbeeld voor leer- en ervaringsplekken voor onze cliënten. Maar ook in materiële zin kunnen we de hulp van het bedrijfsleven goed gebruiken. Met Sinterklaas kregen we bijvoorbeeld cadeautjes gedoneerd, waar we veel gezinnen erg blij mee konden maken. En dan gaat het om erg praktische zaken, zoals deodorant of tandpasta. Onze cliënten hebben vaak helemaal niets. Dat is bijna niet voor te stellen, maar het is echt waar.”

Verantwoord ondernemen
Daarnaast denkt Tiny Vriezen graag met bedrijven mee die iets willen organiseren of initiëren op het gebied van verantwoord ondernemen. “Het is vaak mogelijk om iets op onze locaties te doen.” En ze denkt met ondernemers mee die in aanraking komen met de Leger des Heils-doelgroep en advies willen. “Wij hebben alle kennis in huis. Wij willen de knelpunten in de maatschappij ontknopen”, aldus de clustermanager.

Bij Bosshardt huiskamer
Ambities heeft ze ook volop. Zo opent de welzijnsorganisatie op steeds meer plaatsen in het land zogenaamde Bij Bosshardthuiskamers. Dit zijn ‘huiskamers voor de buurt’, waar mensen terecht kunnen voor gezelligheid, troost en activiteiten. Ook in Doetinchem wil Tiny Vriezen een huiskamer openen. “Wij werken bij deze huiskamers vanuit de strategie: wat heeft de wijk of de buurt nodig? Het doel van de huiskamers is namelijk: meedoen.” De dichtstbijzijnde Bij Bosshardthuiskamer is op dit moment in Nijmegen gevestigd. “En deze draait als een tierelier”, aldus Tiny Vriezen.


Daarnaast is haar ambitie om het relatienetwerk in de Achterhoek uit te breiden. “Daarom zijn wij lid van de IG&D geworden. Het Leger des Heils is meer dan alleen het kerkgenootschap. We werken wel nauw samen, maar dat doen we ook met woningcorporaties en in Doetinchem bijvoorbeeld met Buurtplein BV.” Belangstellenden nodigt ze graag uit. “Voor een kennismaking en een kijkje in onze keuken. Ik denk dat we veel voor elkaar kunnen betekenen.”

Leger des Heils Gelderland
Tiny Vriezen
Postbus 1198
7301BK Apeldoorn
T: (055) 538 03 33
M: (06) 13 00 58 97
E: tiny.vriezen@legerdesheils.nl
W: www.legerdesheilsgelderland.nl

Deel deze pagina via: