Buha

Wie zijn de mensen die in de gemeente Doetinchem het afval ophalen, zorgen dat de riolering goed werkt, het groen netjes houden, de regels in de openbare ruimte handhaven, wegen aanleggen en verbeteren, strooien als het glad is, het voetbalveld bespeelbaar houden en begrafenissen correct laten verlopen? Dat zijn de mensen van Buha.

Voorheen was Buha een afdeling van de gemeente Doetinchem, maar sinds 1 januari 2017 is Buha een zelfstandig bedrijf. Kort samenvatten wat Buha allemaal doet, is bijna niet mogelijk. Zo is Buha actief op de terreinen groen, infrastructuur, handhaving, parkeren, riolering, grondstoffen, accommodaties en begraven.

Buha is nieuw én vertrouwd
“Bij Buha werken mensen die trots zijn op het werk dat ze voor je doen”, zegt directeur Wim de Korte. Het zijn van een zelfstandig bedrijf heeft volgens hem verschillende voordelen: “We kunnen nu voor meer klanten werken en dat beperkt de kosten. Onder andere omdat we onze machines beter benutten. Zo zijn we vanaf 1 januari 2018 ook verantwoordelijk voor de afvalinzameling in gemeente Oude IJsselstreek. Ook kunnen we sneller en efficiënter werken: de gemeente geeft ons bijvoorbeeld opdracht om een plantsoen op een bepaald niveau te onderhouden en hoe we dat doen, beslissen we zelf.”

Betrokken
“We zijn zelfstandig, maar houden een stevige band met onze opdrachtgevers”, aldus Wim de Korte. Als er nieuw beleid wordt ontwikkeld, praat Buha dan ook graag mee. “Zo zorgen we dat wat bedacht wordt, ook goed kan worden uitgevoerd.”

 

Sociaal
Bij Buha krijgen bovendien mensen voor wie een gewone baan (nog) niet is weggelegd, een kans om werkervaring op te doen. Wim de Korte: “Ze hebben bijvoorbeeld door een ongeval, verslaving of andere problemen een tijd niet kunnen werken, of in hun werk extra begeleiding nodig. Deze mensen maken deel uit van ons team en werken veelal binnen het wijkbedrijf, waar ze onder andere worden ingezet voor het onderhoud van het groen. Wanneer er aannemers voor ons werken, verlangen we dat mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ ook deel uitmaken van hun team.”

Duurzaam
Samen met de gemeente zorgt Buha ervoor dat Doetinchem steeds milieuvriendelijker wordt. “We geven de voorkeur aan energiezuinige led-verlichting en bij renovatie van het riool zorgen we dat schoon regenwater de grond intrekt en niet onnodig naar de zuivering stroomt. Bij gladheid zorgen we dat het zout zo min mogelijk in de bermen komt en onkruidbestrijding doen we zonder gif. Tijdens ons werk op straat reizen we zo milieuvriendelijk mogelijk met (elektrische) fietsen en scooters. En als we bestelauto’s of vrachtwagens kopen, kiezen we bij voorkeur voertuigen die op aardgas of elektra rijden. Ook ons gebouw is duurzaam, het wordt verwarmd met een houtsnipperkachel. Daarin stoken we restjes hout die overblijven bij snoeiwerkzaamheden.”

Meer weten over Buha en alle werkzaamheden? Kijk dan op www.buha.nl of volg Buha op social media.

Deel deze pagina via: